Najczęściej cytowane prace

19-08-2014


10 najczęściej cytowanych prac opublikowanych w Rocznikach Państwowego Zakładu Higieny         w latach 2010 – 2013

(wg Web of Science all databases, 19.08.2014)Oznaczanie wskaźnikowych i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w ziarnie wybranych zbóż i produktach zbożowych.
[Determination of marker and dioxin-like polychlorinated biphenyls in grains of selected cereals and cereal products].
Roszko M., Szymczak K.
Rocz Panstw Zakl Hig 2010;61(4):355-360

Zwyczaje żywieniowe grupy osób wyczynowo uprawiających siatkówkę.
[Eating habits of a group of professional volleyball players].
Gacek M.
Rocz Panstw Zakl Hig 2011;62(1):77-82.

Ocena spożycia warzyw i owoców w grupie 50-letnich mieszkańców Wrocławia.
[Assessment of fruit and vegetable intake among the 50 years old population of Wroclaw].
Ilow R., Rogulska-Ilow B., Misiewicz D., Różańska D., Kowalisko A., Biernat J.
Rocz Panstw Zakl Hig 2011;3:301-306

Kofeina – powszechny składnik diety i jej wpływ na zdrowie.
[Caffeine – common ingredient in a diet and its influence on human health].
Wierzejska R.
Rocz Panstw Zakl Hig 2012(2):141-147

Effect of diet and other factors on serum adiponectin concentrations in patients with type 2 diabetes.
Ostrowska L., Fiedorczuk J., Adamska E.
Rocz Panstw Zakl Hig 2013;64(1):61-66

Digestion and absorption of phenolic compounds assessed by in vitro simulation methods. A review.
Tarko T., Duda-Chodak A., Zając N.
Rocz Panstw Zakl Hig 2013;64(2):79-84

Ocena spożycia beta-karotenu, likopenu i luteiny w wybranej grupie osób dorosłych.
[The assessment of beta-carotene, lycopene and lutein intake selected group of adults].
Hamułka J., Wawrzyniak A., Sulich A.
Rocz Panstw Zakl Hig 2012;63(2):179-185

Ryby i owoce morza jako źródło narażenia człowieka na metylortęć.
[Fish and seafood as a source of human exposure to methylmercury].
Mania M., Wojciechowska-Mazurek M., Starska K., Rebeniak M., Postupolski J.
Rocz Panstw Zakl Hig 2012;63(3):257-264

Polimorfizm TaqIB genu CETP stężenia lipidów u pacjentów z nadwagą i otyłością.
[CETP gene TaqIB polymorphism and plasma lipids in patients with overweight and obesity].
Pachocka L.M., Włodarczyk M., Nowicka G., Kłosiewicz-Latoszek L., Wolańska D., Stolarska I.
Rocz Panstw Zakl Hig 2012;63(2):149-154

Badania migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAAs) z wielowarstwowych opakowań żywności metodą HPLC.
[Studies on primary aromatic amines (PAAs) migration from multi-layer plastic food packaging by HPLC method].
Ćwiek-Ludwicka K., Pawlicka M., Starski A., Półtorak H., Karłowski K.
Rocz Panstw Zakl Hig 2011;62(4):371-375


« powrót