Prenumerata

Warunki prenumeraty
Informacji o warunkach prenumeraty udziela:

Biblioteka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24

tel. +48 22 54 21 262 lub +48 22 54 21 264

e-mail: biblioteka@pzh.gov.pl


Zamówienia
Zamówienia na czasopismo Roczniki Państwowego Zakładu Higieny należy składać na adres Biblioteki podając tytuł czasopisma i okres prenumeraty. Wpłat należy dokonywać po otrzymaniu faktury VAT na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego nr: 93 1130 1017 0080 1180 2020 0001Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy

Cena rocznej prenumeraty kwartalnika Roczniki Państwowego Zakładu Higieny na rok 2024 (tom 75, nr 1,2,3,4) wynosi 210,00 PLN

Nakład: 50 egz.