Prenumerata

Warunki prenumeraty
Informacji o warunkach prenumeraty udziela:

Biblioteka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24

tel. +48 22 54 21 262 lub +48 22 54 21 264

e-mail: biblioteka@pzh.gov.pl


Zamówienia
Zamówienia na czasopismo Roczniki Państwowego Zakładu Higieny należy składać na adres Biblioteki podając tytuł czasopisma i okres prenumeraty. Wpłat należy dokonywać po otrzymaniu faktury VAT na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego nr: 93 1130 1017 0080 1180 2020 0001 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Cena rocznej prenumeraty kwartalnika Roczniki Państwowego Zakładu Higieny na rok 2020 (tom 71, nr 1,2,3,4) wynosi 120,00 PLN

Nakład: 150 egz.