Prenumerata

Warunki prenumeraty
Informacji o warunkach prenumeraty udziela:

Biblioteka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24

tel. +48 22 54 21 262 lub +48 22 54 21 264

e-mail: biblioteka@pzh.gov.pl


Zamówienia
Zamówienia na czasopismo Roczniki Państwowego Zakładu Higieny należy składać na adres Biblioteki podając tytuł czasopisma i okres prenumeraty. Wpłat należy dokonywać po otrzymaniu faktury VAT na rachunek bankowy: PKO BP S.A. nr 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Cena rocznej prenumeraty kwartalnika Roczniki Państwowego Zakładu Higieny na rok 2018 (tom 69, nr 1,2,3,4) wynosi 120,00 PLN

Nakład: 300+15 egz.