Redakcja

 

Adres Redakcji

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

tel. +48 22 54 21 266 fax +48 22 849 35 13
e-mail: roczniki.pzh@pzh.gov.pl

 

 

Redaktor naczelny
Dr Kazimiera Ćwiek-Ludwicka, e-mail: cwludwicka@pzh.gov.pl
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, Polska

Zastępca redaktora naczelnego
Dr hab. Paweł Struciński, prof. NIZP-PZH,  tel. +48 22 54 21 356, e-mail: pstrucinski@pzh.gov.pl
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, Polska

Sekretarz redakcji
Dr Agnieszka Hernik 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, Polska

Redaktor techniczny
Mgr Grzegorz Święćkowski
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, Polska

Redaktor językowy
Dr Piotr  Hołownia
Instytut  Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, Polska

Redaktor statystyczny
Dr Daniel Rabczenko
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, Polska

Redaktorzy tematyczni
Prof. dr Małgorzata Bielska-Lasota - zdrowie publiczne
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, Polska
Prof. dr Ewa Bulska - analityka żywności i środowiska
Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
Prof. dr Anna Gronowska-Senger - żywienie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  (SGGW), Warszawa, Polska

Prof. dr Barbara Gworek - higiena środowiska
Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, Polska

Dr n. med. Grzegorz Juszczyk - zdrowie publiczne
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, Polska

Prof. dr Jan K. Ludwicki - toksykologia, ocena ryzyka
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, Polska

Dr n. med. Jacek Postupolski - bezpieczeństwo i higiena żywność
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, Polska

Prof. dr Mirosław J. Wysocki - zdrowie publiczne
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, Polska 

 

Wydawca

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
Tel.:  +48 22 849 76 12, +48 542 12 02
e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl

www.pzh.gov.pl