Redakcja

 

Adres Redakcji

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

tel. +48 22 54 21 266 fax +48 22 849 35 13
e-mail: roczniki.pzh@pzh.gov.pl

wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/

 

 

Redaktor naczelny
Dr Kazimiera Ćwiek-Ludwicka, tel.  +48 22 54 21 266, e-mail: cwludwicka@pzh.gov.pl

Zastępca redaktora naczelnego
Dr hab. Paweł Struciński, prof. NIZP-PZH,  tel. +48 22 54 21 356, e-mail: pstrucinski@pzh.gov.pl

Sekretarz redakcji
Dr Agnieszka Hernik  

Redaktor techniczny
Mgr Grzegorz Święćkowski

Redaktor językowy
Dr Piotr  Hołownia

Redaktor statystyczny
Dr Daniel Rabczenko

Redaktorzy tematyczni
Prof. dr Kazimierz Karłowski - bezpieczeństwo i higiena żywność
Prof. dr Ewa Bulska - analityka żywności i środowiska
Prof. dr Barbara Gworek - higiena środowiska
Prof. dr Anna Gronowska-Senger - żywienie
Prof. dr Jan K. Ludwicki - toksykologia, ocena ryzyka
Prof. dr Małgorzata Bielska-Lasota, Dr n. med. Grzegorz Juszczyk, Prof. dr Mirosław J. Wysocki,  - zdrowie publiczne

 

Wydawca

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
Tel.:  +48 22 849 76 12, +48 542 12 02
e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl

www.pzh.gov.pl