Redakcja

Adres Redakcji

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

tel. +48 22 54 21 266 fax +48 22 849 35 13
e-mail: roczniki.pzh@pzh.gov.pl

 

Wydawca

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
Tel.: +48 54 21 202
e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl

www.pzh.gov.pl

 

Redaktor naczelny
Dr Kazimiera Ćwiek-Ludwicka, e-mail: cwludwicka@pzh.gov.pl
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska

Zastępca redaktora naczelnego
Dr hab. Hanna Mojska, prof. NIZP PZH - PIB,  tel. +48 22 55-09-656, e-mail: hmojska@pzh.gov.pl
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska

Sekretarz redakcji
Dr Ewa Rychlik 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska

Redaktor techniczny
Mgr Grzegorz Święćkowski
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska

Redaktor językowy
Dr Piotr  Hołownia
Instytut  Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, Polska

Redaktor statystyczny
Dr Daniel Rabczenko
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska

Redaktorzy tematyczni

Prof. dr Małgorzata Bielska-Lasota - zdrowie publiczne
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska
Prof. dr Ewa Bulska - analityka żywności i środowiska
Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
Prof. dr Anna Gronowska-Senger - żywienie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), Warszawa, Polska
Prof. dr Barbara Gworek - higiena środowiska
Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, Polska
Dr hab. Grzegorz Juszczyk - zdrowie publiczne
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
Prof. dr Jan K. Ludwicki - toksykologia, ocena ryzyka zdrowotnego
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska
Dr hab. Hanna Mojska - żywienie
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska
Dr Jacek Postupolski - bezpieczeństwo i higiena żywność
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska
Dr Katarzyna Stoś - żywienie
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska
Dr hab. Paweł Struciński - toksykologia i ocena ryzyka zdrowotnego
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska
Prof. dr Mirosław J. Wysocki - zdrowie publiczne
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska