PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(1): 77-82

Zwyczaje żywieniowe grupy osób wyczynowo uprawiających siatkówkę
[Eating habits of a group of professional volleyball players]

M. Gacek

STRESZCZENIE
Celem badań była analiza zachowań żywieniowych grupy osób wyczynowo trenujących siatkówkę w zależności od wieku i płci. Badaniami objęto 210 sportowców w wieku 13-25 lat, reprezentujących kluby sportowe w Ostrołęce, Myślenicach, Bydgoszczy i Warszawie. W badaniach wykazano ograniczoną realizację racjonalnych wyborów żywieniowych wśród siatkarzy i siatkarek. Do najczęstszych błędów żywieniowych należały: mniejsza od zalecanej liczba spożywanych posiłków w ciągu dnia (szczególnie wśród mężczyzn), podejmowanie treningu na czczo oraz niedostateczna częstość konsumpcji produktów mlecznych, ryb, warzyw i owoców. Dowiedziono także nadmiernej konsumpcji słodyczy, słodkich napojów gazowanych oraz produktów Fast-food (głównie wśród mężczyzn). Badani w ograniczonym stopniu stosują prawidłowe strategie nawadniania organizmu. Wysoki odsetek osób nie zwraca uwagi na sposób uzupełniania płynów po wysiłku bądź pije jednorazowo duże ilości płynów. Najczęściej wybieranymi napojami były woda mineralna i napoje izotoniczne. Suplementacja dotyczyła niewielkiego odsetka badanych, głównie mężczyzn, którzy najczęściej wybierali witaminy, Izostar, kreatynę, L-karnitynę i HMB.

ABSTRACT
 The aim of the research was an analysis of the eating habits of professional volleyball players according to their sex and age. The research has been carried out on a group of 210 men players and women players at the age of 13-25, representatives of sports clubs in Ostrołęka, Myślenice, Bydgoszcz and Warszawa. The research has revealed a limited realisation of rational diets by both men and women players. The most common mistakes made by them include a smaller number of meals during the day than recommended (especially among men), taking up training on empty stomach and insufficient frequency of consumption of dairy products, fish, vegetables and fruit. The research has also revealed excessive consumption of sweets, sweet sparkling drinks and fast food (mainly among men). The examined players to some extent only apply regular strategies of rehydration of their organisms. A high percentage of them do not pay attention to supplementation of liquids after an effort or they drink a lot of liquids at one time. The most frequently chosen drinks were mineral water and isotonic drinks. Supplementation was applied by a small percentage of the players, mainly men, who most often chose vitamins, Izostar, creatine, L-carnitine and HMB.

Liczba pobrań: 1365