Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w ocenie prac nadsyłanych do czasopisma „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny”

13-12-2018

Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów  w ocenie prac nadsyłanych do czasopisma „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 728/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą  naukę.

« powrót