PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(4): 347-353

Zmiany aktywności lipolitycznej i dziennego przyrostu średnicy kolonii Thermomyces lanuginosus podczas hodowli na naturalnych i syntetycznych substratach tłuszczowych
[Lipolytic activity and radial daily growth rate changes during incubation of Thermomyces lanuginosus on natural and synthetic fatty substrate]

K. Janda

STRESZCZENIE
Celem badań było porównanie zmian aktywności lipolitycznej i dziennego przyrostu średnicy kolonii podczas hodowli szczepów Thermomyces lanuginosus na naturalnych (olej słonecznikowy, sojowy, rzepakowy i kukurydziany) i syntetycznych (trójbutyryna, Tween 20, Tween 40, Tween 60, Tween 80 i Tween 81) substratach tłuszczowych. Szczepy wyizolowano z naturalnych źródeł i hodowano w temperaturze 55 oC na pożywkach stałych zawierających wyżej wymienione substraty tłuszczowe. Wartości średnie współczynnika aktywności lipolitycznej miały tendencję malejącą i rosnącą podczas hodowli odpowiednio na substratach naturalnych i syntetycznych. Zmiany średnich wartości dziennego przyrostu średnicy kolonii były podobne na obu rodzajach substratów. Jednakże zróżnicowanie zmian współczynnika aktywności lipolitycznej i dziennego przyrostu średnicy kolonii na substratach syntetycznych było znaczne. Dalsze badania mające na celu określenie czynników wpływających na aktywność lipolityczną Thermomyces lanuginosus mają duże znaczenie z biotechnologicznego punktu widzenia.

 

ABSTRACT
The study was to compare lipolytic activity and radial growth rate changes during the incubation of Thermomyces lanuginosus strains on natural (sunflower oil, soybean oil, rapeseed oil, and corn oil) and synthetic (tributyrin, Tween 20, Tween 40, Tween 60, Tween 80, and Tween 81) fatty substrata. The strains were isolated from different natural sources and incubated at 55oC on solid media containing natural and synthetic fatty substrata. The general (mean) lipolytic activity index decreased on natural substrata and increased on synthetic substrata during a five-day incubation period. The general daily growth rate changes were found to be similar on both natural and synthetic fatty substrata. However, the lipolytic activity index and daily growth rate changes were found to be highly differentiated on synthetic fatty substrata. Further studies on determination of the factors affecting the Thermomyces lanuginosus lipolytic activity are needed, due to the species is widely used for biotechnological purposes.

Liczba pobrań: 918