PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(3): 217-220

Zawartość związków bioaktywnych w marchwi z upraw ekologicznej i konwencjonalnej w kontekście profilaktyki zdrowotnej
[The content of bioactive compounds in carrots from organic and conventional production in the context of health prevention]

M. Sikora, E. Hallmann, E. Rembiałkowska

STRESZCZENIE
Korzenie marchwi są dobrym źródłem błonnika, kwasów fenolowych oraz karotenoidów, z których najliczniej występują beta – karoten oraz luteina. Dlatego marchew jest tak ważna w promocji zdrowia. Istnieją podstawy naukowe pozwalające przypuszczać, że warzywa z produkcji ekologicznej oraz wykonane z nich przetwory zawierają więcej składników odżywczych. Jednakże wyniki badań są zmienne. Dlatego uznano za celowe podjęcie prezentowanych badań. Celem pracy była ocena zawartości związków bioaktywnych w korzeniach marchwi uprawianej w systemie ekologicznym oraz konwencjonalnym. Do doświadczenia wybrano dwie odmiany marchwi: Flacoro i Perfekcja, pochodzące z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Próbki korzeni marchwi zostały zebrane w tym samym czasie we wszystkich gospodarstwach i przekazane do wykonania badań. Wyniki analiz wskazują, że marchew uprawiana w systemie ekologicznym zawierała istotnie więcej suchej masy, witaminy C, kwasów fenolowych oraz karotenoidów w porównaniu do marchwi konwencjonalnej.

ABSTRACT
 Carrot roots are good source of diet fiber, phenolic acids and also carotenoids, in that beta-carotene and lutein. Therefore carrot is an important in a preventive nutrition. According to many researchers vegetables from organic production and their products contain more beneficial nutrients than conventional vegetables. However the results in this field are not fully consistent. The research has been established to solve the rising doubts. The aim of work was to evaluate the level of bioactive compounds in organic and conventional carrot roots. Two varieties of carrots from organic and conventional system have been chosen to study: Flacoro and Perfekcja. The samples of the roots have been selected in the same time and passed on to the chemical analyzis. The results obtained showed that organic carrots contained significantly more dry matter, vitamin C, phenolic acids and carotenoids in comparison to the conventional ones.

Liczba pobrań: 1456