PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(2): 205-208

Zawartość wybranych witamin w racjach pokarmowych przedszkoli na terenie Warszawy i okolic.
[Selected vitamins content in pre-school children diet in Warsaw and regions]

M. Górnicka, J. Frąckiewicz, I. Trela

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena zawartości wybranych witamin w racjach pokarmowych zebranych z pięciu przedszkoli na terenie Warszawy i okolic. Ocenie poddano dekadowe jadłospisy z okresu wiosennego. Uzyskane wyniki wskazują na wiele nieprawidłowości w planowaniu racji pokarmowych dla dzieci, dotyczących zbyt dużej podaży witaminy A, E, witamin z grupy B i niacyny, a zbyt niskiej witaminy D i folianów.

ABSTRACT
 The aim of this study was the evaluation of selected vitamins in the decade menus collected from five kindergartens in Warsaw and regions. The evaluation was done for 10 days menus of spring period. Results shown the planned pre-school nutrition was not balanced properly related to too much amount of vitamin A, E, vitamin B and niacin and too little vitamin D and folate.

Liczba pobrań: 897