PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(2): 171-178

Zawartość wybranych biopierwiastków w pieczywie oraz roślinnych dodatkach do pieczywa
[Concentration of several bioelements in bread and other plant supplements]

E. Malinowska, P. Szefer

STRESZCZENIE
Oznaczono zawartość wapnia, fosforu, żelaza, cynku i miedzi w produktach zbożowych, w tym w różnych gatunkach pieczywa chlebowego i chrupkiego wzbogaconego w nasiona, ziarna, otręby i płatki zbożowe oraz w surowcach roślinnych wchodzących w skład mieszanek piekarskich, stosowanych w celu podwyższenia jakości i wartości odżywczej pieczywa dostępnego na naszym rynku. Zawartość analizowanych pierwiastków w chlebie była następująca: 35,3 – 78,4 mg Ca; 88,4 – 364 mg P; 3,03 – 5,63 mg Fe; 1,96 – 3,15 mg Zn i 0,27 – 0,64 mg Cu w 100 g produktu. Spośród surowców roślinnych najwyższy poziom wapnia oznaczono w nasionach maku i sezamu. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano oceny realizacji dziennego zapotrzebowania na poszczególne składniki mineralne w stosunku do zalecanych norm dla osoby dorosłej.

 

ABSTRACT
Concentrations of Ca, P, Fe, Zn and Cu were determined in grain products such as bread and crispbread with natural supplements, and also in seeds and other cereal products available on Polish market, added to improve bread’s quality and nutritional value. The contents of minerals in bread were as follow: 35,3 – 78,4 mg Ca; 88,4 – 364 mg P; 3,03 – 5,63 mg Fe; 1,96 – 3,15 mg Zn and 0,27 – 0,64 mg Cu in 100 g of product. Among the analyzed products, the highest level of calcium was recorded for poppy and sesame seeds. Based on the data obtained it was possible to estimate the realization of the recommended daily intake of bioelements with the analyzed products for an adult person.

Liczba pobrań: 1090