PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 211-215

Zawartość witamin w diecie dorosłych mieszkańców Warszawy
[Vitamin intake in an average diet of Warsaw adult inhabitants]

E. Dybkowska, F. Świderski, B. Waszkiewicz-Robak

STRESZCZENIE
W pracy oszacowano zawartość witamin w diecie dorosłych mieszkańców Warszawy, przy zastosowaniu metody 3-dniowego bieżącego notowania. Spożycie witaminy B1 było o ok. 40% niższe od podanego w normach, poziom spożycia witaminy C, B2, PP i B6 był o ok. 20-30% niższy od zalecanego, natomiast zawartość folianów w diecie zapewniała realizację normy jedynie w 50%. Spożycie witamin E, A i B12 było wyższe od wartości podanych w normach. W celu zapewnienia prawidłowej podaży witaminy C należałoby zwiększyć spożycie owoców, warzyw oraz ich przetworów. Zwiększenie udziału w diecie witamin: B1, PP, B6 oraz folianów, można osiągnąć zwiększając spożycie warzyw i ich przetworów oraz pieczywa i produktów zbożowych. W celu zapewnienia prawidłowych ilości witaminy B2 w diecie należy zalecać spożycie większej ilości mleka, produktów mlecznych, warzyw oraz pieczywa i produktów zbożowych.

 

ABSTRACT
The study aimed to establish the intake of vitamins in an average diet of Warsaw adult inhabitants using 3-day records method. The consumption of vitamin B1 was about 40% lower than recommended, the intake level of vitamin C, B2, PP and B6 was about 20-30% lower than recommended, whilst, folate in the diet realized the norms only in 50%. The intake of vitamins E, A and B12 was higher than recommended. In order to ensure the proper intake of vitamin C, it is recommended to increase the intake of fruit and vegetables rich in this vitamin and their products. In order to increase the participation of vitamin B1, PP, B6 and folate in the diet, a higher consumption of vegetable and vegetable products and bread and cereal products is recommended, however, in order to supply the proper amount of vitamin B2 in the diet it is recommended to increase the intake level of milk and milk products, vegetables and bread and cereal products.

Liczba pobrań: 1039