PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2001, 52(4): 1-5

Zawartość tłuszczu i skład kwasów tłuszczowych w wybranych rybach morskich
[The fat and fatty acids content in selected sea fish]

J. Balas, M. Pawlicka, B. Jacórzyński, A. Filipek, P. Domina, E. Mielniczuk, M. Daniewski

STRESZCZENIE
Określono zawartość tłuszczu oraz skład kwasów tłuszczowych w trzech gatunkach ryb morskich: śledziu bałtyckim, makreli i łososiu norweskim. Zawartość tłuszczu w badanych próbkach wynosiła: w śledziu 7%, makreli 11,6% i w łososiu 13,2%. W tłuszczu makreli i łososia, w porównaniu ze śledziem, stwierdzano wyraźnie wyższą zawartość kwasów polienowych. Wynosiła ona w śledziu 15%, natomiast w makreli 29% i łososiu 25% ogółu kwasów tłuszczowych. Polienowe kwasy tłuszczowe reprezentowane były głównie przez kwasy z rodziny omega-3.

 

ABSTRACT
The fat content as well as fatty acids in Baltic herring, mackrel and salmon from Norway has been determined. The fat content was 7%, 11,6% and 13,2% respectively. Both fats extracted from mackrel and salmon contained much more of polyunsaturated fatty acids in comparison to that extracted from herring. PUFA content in herring fat was 15% whereas mackrel and salmon 29% and 25% respectively. PUFA represented mostly of omega-3 family.

Liczba pobrań: 3100