PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2000, 51(1): 43-52

Zawartość radonu 222Rn w wodzie do picia w Świeradowie Zdroju i Czerniawie Zdroju
[The content of radon 222Rn in drinking water of Świeradów Zdrój and Czerniawa Zdrój]

K.A. Pachocki , B. Gorzkowski , E. Wilejczyk , J. Smoter

ABSTRACT

Radon-222 concentration in surface water, wells and tap water in Świeradów Zdrój and in Czerniawa Zdrój has been quantitative determined. The measurements were performed using the alpha liquid scintillation counting method. Radon arithmetic mean for water of individual wells in Świeradów Zdrój  was found to be 438,5 Bq/1 within the range between 42 Bq/ and 1095 Bq/l.The appropriate  mean value for water of individual wells Czerniawa Zdrój was 165 Bq/l within the range from 25,8 Bq/1 and 402,4 Bq/1. Waterworks in Czerniawa Zdrój is supplied with the surface water in which the radon concentration is low (about 2 Bq/1). Water works in Świeradów Zdrój is supplied with the mixed water consisting from the surface water, which main characteristic is low randon concentration (below 11 Bq/1), and from artesian well and mine gallery water with the radon  concentration from 321 Bq/1 to 464 Bq/1 in it. This water is mixed in various and therefore the radon concentration in it was within 4 Bq/1 and 79 Bq/1. 

Liczba pobrań: 816