PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2006, 57(1): 57-64

Zawartość pierwiastków śladowych w wybranych warzywach z rejonu Lubelszczyzny
[The trace elements content in the selected vegetables from the Lublin area]

A. Czech, E. Rusinek, D. Bartoszek

STRESZCZENIE
Metodą ASA oznaczono zawartość miedzi, cynku, manganu i żelaza w wybranych warzywach (sałata, rzodkiewka, szpinak, szczypior, szczaw) pochodzących z terenów ogródków działkowych: w centrum Lublina i poza miastem oraz z targowiska i supermarketu. Warzywa zakupione w supermarkecie cechowały się wyższą koncentracją miedzi, cynku i żelaza w porównaniu do warzyw pochodzących z ogródków działkowych w centrum i poza Lublinem oraz z targowiska. Wszystkie badane warzywa były bogatym źródłem żelaza, natomiast kumulowały nieznaczne ilości miedzi. Zawartość pierwiastków śladowych w analizowanych warzywach nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia człowieka.

 

ABSTRACT
The ASA method was used to determine the content of copper, zinc, manganese and iron in the selected vegetables (lettuce, radish, spinach, chives, sorrel) obtained from the following allotments: Lublin center, the city surrounding and from the marketplace and the supermarket. The vegetables bought at the supermarket were characterized higher concentration of copper and zinc in comparison with the vegetables coming from the allotments in the Lublin center, the city surrounding and also from the marketplace. All the tested vegetables were rich in iron, however accumulated insignificant amount of copper. The trace elements content in the tested vegetables were not significant and were not harmful to people’s health.

Liczba pobrań: 872