PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(1): 33-40

Zawartość Ca, Mg, Fe i Cu w wybranych gatunkach ziół i ich naparach
[The content of Ca, Mg, Fe and Cu in selected species of herbs and herbs’ infusions]

J. Raczuk, E. Biardzka, J. Daruk

STRESZCZENIE
Celem badań było poznanie zawartości wapnia, magnezu, żelaza i miedzi w 6 gatunkach ziół (Matricaria chamomila, Tilia cordata, Equisetum arvense, Melissa officinalis, Mentha piperita, Hypericum perforatum) oraz w ich naparach. Próbki ziół mineralizowano w mineralizatorze mikrofalowym, a zawartość pierwiastków oznaczono metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA). Oznaczone zawartości badanych pierwiastków były następujące: 6872-19802 mg/kg Ca, 4630-8530 mg/kg Mg, 149,9-415,6 mg/kg Fe oraz 15,15- 24,64 mg/kg Cu. Zawartości pierwiastków w naparach ziół wynosiły w zakresie: 16,1-73,8% Ca, 14,4-37,3% Mg, 5,1-9,7% Fe, 13,1-21,8% Cu. Wskazuje to, Ŝe bardzo mała ilość pierwiastków jest bioprzyswajalna dla osób, które stosują napary jako leki roślinne. Szklanka naparu (250 cm3) pokrywa zaledwie 0,78-2,61% przeciętnego dziennego zapotrzebowania na Ca (ADDIs), 0,76-136% dziennego zapotrzebowania na Mg, 0,26-0,38% dziennego zapotrzebowania na Cu i tylko 0,15-0,33% dziennego zapotrzebowania na Fe.

 

ABSTRACT
The aim of the study was the recognition of the contents and distributions of calcium, magnesium, iron and copper in 6 herb species (Matricaria chamomila, Tilia cordata, Equisetum arvense, Melissa officinalis, Mentha piperita, Hypericum perforatum) and in the herb infusions. The samples were digested using a microwave oven, and the elements concentration was determined by AAS method. The following levels of Ca, Mg, Mg and Cu in the herbs were determined: 6872-19802 mg/kg Ca, 4630-8530 mg/kg Mg, 149,9-415,6 mg/kg Fe and 15,15-24,64 mg/kg Cu. The values of extractions in the infusions of herb were as follows: 16,1-73,8% Ca, 14,4-37,3% Mg, 5,1-9,7% Fe, 13,1-21,8% Cu. This indicates, that a very small part of the iron can be potentially treated as a bioavailable fraction for persons, using plant drugs as infusions.

Liczba pobrań: 2078