PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 1996, 47(2): 231-237

Zastosowanie metody HPLC do oznaczania zmian zawartości glikopiranozydów podczas dojrzewania nasion bobiku
[Application of the HPLC method to the determination of glucopiranosides during ripening of Faba Bean seeds]

J . Nestorowicz , G. Pierzynowska - Kornik , R. Zadernowski

ABSTRACT

Uridine (C9H12N2O6 ) was applied as an internal standard for the determination of glucopiranosides in faba bean seeds by the HPLC method. The relative UV response factors of vicine or convicine to uridine were determined (1.12 and 0.79, respectively). The changes in the content of vicine and convicine during ripening of faba bean seeds were followed. It was observed that with the increase in the seed dry matter content from 0.18 kg/kg to 0.78 kg/kg, the dry matter based content of vicine decreased from 26.225 g/kg to 0.243 g/kg, and that of convicine from 9.051 g/kg to 0.094 g/kg.

Liczba pobrań: 1012