PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(3): 525-532

Zachowania zdrowotne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sokólskim. Cz. II . Palenie papierosów i picie napojów alkoholowych
[Health behavior of students attending secondary school in the sokolski district. Part II. Smoking cigarettes and drinking alcoholic beverages]

R. Szczerbiński, J. Karczewski, A. Szpak, Z. Karczewska

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena rozpowszechnienia palenia papierosów i picia napojów alkoholowych przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sokólskim. Charakterystykę grupy badanej, termin oraz metodę badania przedstawiono w cz. I pracy. W niniejszej pracy analizowano odpowiedzi na pytania dotyczące podjęcia próby palenia papierosów i picia napojów alkoholowych, częstości palenia papierosów i picia poszczególnych napojów alkoholowych oraz upijania się. Wykazano, że 44,09% młodzieży w wieku 17-19 lat podjęło próbę palenia papierosów, a pali z różną częstotliwością 52,42%, w tym codziennie 26,49%. Eksperymenty z napojami alkoholowymi deklarowało 80,4% młodzieży, a w stanie upojenia alkoholowego, co najmniej raz w życiu było 17,34% nastolatków. Najczęściej spożywanym napojem alkoholowym przez badaną młodzież było piwo.

 

ABSTRACT
The purpose of this research was the evaluation of the use of cigarettes and alcohol among secondary school students in the sokolski district. Information about the sample, date and method of research was presented in the first part of the study. This part analyses answers to questions concerning: alcohol and smoking initiation, and the frequency of smoking, drinking and being under the influence of alcohol (intoxication). The research showed that 44.09% of the students in the 17 to 19 age range tried smoking cigarettes. 52.42% of them smoke somehow frequently, 26.49% smoke daily. 80,4% of students declared to have experimented with alcohol. 17.34% of students were under the influence of alcohol(intoxication) at least once during their lifetime. The most frequently consumed alcoholic beverage was beer.

Liczba pobrań: 805