WZROST PUNKTACJI INDEX COPERNICUS INT.

27-08-2014


Pragniemy poinformować,  żeRoczniki Państwowego Zakładu Higieny”,  w  wyniku  ewaluacji dokonanej w 2014 roku, uzyskały  istotny wzrost punktacji Index Copernicus  International.  Aktualna punktacja ICV (2013)  wynosi  8.18.


Punktacje  Index Copernicus  uzyskiwane  w kolejnych latach:

2013:  8.18

2012:  6.87

2011:  6.23

2010:  6.39

2009:  5.90

2008:  5.62

2007:  5.66

2006:  5.60

2005:  5.36

2004:  5.07

2003:  5.07

2002:  5.10

2001:  4.97

« powrót