PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2006, 57(3): 211-216

Występowanie pozostałości niektórych pestycydów w mięcie pieprzowej Mentha Piperita L. w latach 2003-2005
[Occurrence of some pesticides residues in peppermint Mentha Piperita L. in 2003-2005]

S. Sadło, E. Szpyrka, K. Rogozińska, J. Rupar

STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy bylo zaprezentowanie wystepowania pozostalosci niektórych pestycydów w miecie pieprzowej Mentha Piperita L. oraz oszacowanie ich pobrania przez konsumenta. W badaniach stosowano metody chromatografii gazowej oraz metode kolorymetryczna oznaczania pozostalosci ditiokarbaminianów. Najczesciej wykrywano pozostalosci chloropiryfosu (16% analizowanych próbek), a nastepnie terbacylu (11%), ditiokarbaminianów (10%) oraz diazynonu (5%). Okolo 14% analizowanych próbek zawieralo pozostalosci na poziomie wyzszym od najwyzszych dopuszczalnych poziomów pozostalosci obowiazujacych w Unii Europejskiej dla herbaty. Jednorazowe pobranie pozostalosci chloropiryfosu, diazynonu i ditiokarbaminianów przez doroslego konsumenta oraz dzieci, przy zalozeniu spozycia 4,5 g miety pieprzowej (3 torebki herbaty) dziennie ksztaltowalo sie na poziomie wielokrotnie nizszym od akceptowanego dziennego pobrania (ADI).

 

ABSTRACT
The aim of this paper was to present occurrence of pesticide residues in peppermint Mentha Piperita in 2003-2005 and to estimate of their intakes by consumer. Gas chromatographic and spectroscopy methods were used. The most frequently found were chlorpyrifos residues (16% analysed samples) followed by terbacil (11%), dithiocarbamates (10%) and diazinon (5%). Residues in 14% analysed samples exceeded the European Union Maximum Residue Levels established for tea. Assuming consumption of peppermint on the level of 4.5 g (three bags) per day, short-term intake by adult and child consumer was a few times lower then Acceptable Daily Intake.

Liczba pobrań: 959