PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2004, 55(3): 255-260

Występowanie patuliny w krajowych sokach jabłkowych
[Patulin content in Polish apple juices]

K. Szymczyk, B. Szteke, H. Goszcz

STRESZCZENIE
Oznaczono zawartość patuliny w 754 próbkach soków jabłkowych zakupionych w sieci handlu detalicznego w latach 1999-2003. Analizy wykonano techniką HPLC z detektorem UV. Ponad 22% analizowanych próbek zawierało oznaczalne ilości patuliny tj. zawartości powyżej 5 μg/l. Zdecydowana większość wyników pozytywnych nie przekraczała dopuszczalnego poziomu 30 μg/l. Przekroczenie tej wartości wystąpiło tylko w 8 próbkach co stanowi 1,1% badanych soków.

 

ABSTRACT
Patulin content has been evaluated in 754 samples of apple juices bought on Polish retail markets in the years 1993-2003. The samples were analyzed by means of the HPLC technique with UV detectors. Patulin was found above the quantification limit (5 μg/l) in more than 22% of the samples. Most of the positive results did not exceed the permitted level of 30 μg/l. However, the level was exceeded in 8 samples i.e. in 1,1% of the analyzed samples.

Liczba pobrań: 1335