PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2004, 55(4): 307-312

Występowanie markerów zjadliwości iam w szczepach Campylobacter jejuni i Campylobacter coli izolowanych z tusz drobiowych
[Incidence of the virulence markers iam in Campylobacter jejuni and Campylobacter coli strains isolated from poultry carcases]

D. Korsak, K. Dzierżanowska-Fangrat, J. Popowski, E. Rożynek

STRESZCZENIE
Punktem wyjścia dla prezentowanej pracy były literaturowe doniesienia dotyczące korelacji pomiędzy znalezioną w genomie Campylobacter sekwencją iam a inwazyjnością szczepów będących nosicielami tego markera. Głównym celem badań było ustalenie przynależności gatunkowej oraz obecności markera iam w szczepach Campylobacter wyizolowanych z tusz drobiowych. Wyizolowano 48 szczepów Campylobacter jejuni i 22 szczepy Campylobacter coli. Ustalono, że kojarzony z inwazyjnością marker (iam) znajduje się we wszystkich szczepach C. coli. i w większości, choć nie we wszystkich szczepach C. jejuni. Dane te potwierdzać mogą sugestię, że marker ten nie tylko jest odpowiedzialny za biegunkę u ludzi, lecz także może odgrywać istotną rolę przy kolonizacji przewodów pokarmowych kurcząt, zwłaszcza w przypadku C. coli. W dyskusji poddano analizie epidemiologiczne znaczenie wykrytych zależności.

 

ABSTRACT
Previously found DNA sequence (iam), correlated with the invasiveness of Campylobacter strains, became a starting point for present investigation. Main goal of this study was to isolate number of Campylobacter strains from chicken carcasses, to determine their taxonomic position and to establish the presence of iam sequence in their genomes. It was found, that invasion associated marker is present in all Campylobacter coli strains and in majority but not all Campylobacter jejuni. This may confirm the idea that the marker is not only responsible for diarrhea in humans but also may be important in the colonization of chicken guts.

Liczba pobrań: 770