PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(3): 579-584

Występowanie Escherichia coli O 157 w wodach powierzchniowych i podziemnych
[The presence of Escherichia coli O157 in water surface and water underground]

M. Michalska – Szymaszek

STRESZCZENIE
Escherichia coli O 157 jest bakterią gram-ujemną należącą do enterokrwotocznych pałeczek jelitowych E. coli (EHEC). Bakterie te stanowią fizjologiczną florę jelitową bydła, ale wykryto je także w odchodach innych zwierząt. Bakterie te wydalane z odchodami zwierząt dostają się do gleby i wraz z deszczem i roztopami śniegu spłukiwane są do wód powierzchniowych i wód podziemnych gruntowych. Zagrożenie dla człowieka stanowią te szczepy E. coli O 157, które wytwarzają toksynę- zwaną Shigatoksyną. Celem niniejszej pracy była próba wykrycia obecności pałeczek E. coli O 157 w naturalnym środowisku wodnym i wstępne określenie ich właściwości biochemicznych. Materiał do badań stanowiły próbki wody powierzchniowej i podziemnej pobrane w okresie ciepłych miesięcy. Badania próbek wody przeprowadzone w sezonie letnim wykazały sporadyczne występowanie E. coli O 157 w naturalnym środowisku wodnym

 

ABSTRACT
Escherichia coli O 157 strain is the G(-) stick, and belongs to the enterohaemorrhagic E. coli (EHEC). E. coli O 157 is a bacterium that is a common inhabitant of the ruminants, particularly cattle. These bacteria are expelled with animal excretions and can contaminate the soil. They are transferred by rain and melting snow into water surface and water underground. The strain E. coli O 157 is dangerous for human, because of toxins, known as Shiga. In this study E. coli O 157 in the samples of surface and underground water was determined. It was shown, that E. coli O 157 appears in natural waters very rare.

Liczba pobrań: 916