PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(4): 371-377

Wybrane zwyczaje żywieniowe w grupie kobiet z nadwagą lub otyłością
[Some nutritional habits of a group of overweight and obese woman]

E. Mędrela-Kuder

STRESZCZENIE
Celem pracy było określenie sposobu odżywiania kobiet z nadwagą lub otyłością. Grupę badawczą stanowiło 100 losowo wybranych kobiet z regionu Małopolski. Sposób żywienia badanej populacji nie jest zgodny z zaleceniami żywieniowymi. Większość kobiet (80%) nie ogranicza spożywania produktów zawierających cholesterol. Połowa ankietowanych nie zwraca uwagi na zawartość soli, cukru w artykułach spożywczych. Produkty typu ”fast food” oraz tłuste mięsa znajdują się w diecie ankietowanych. Kobiety zdają sobie sprawę (78%), że ich sposób odżywiania jest nieprawidłowy.

 

ABSTRACT
The aim of the project was to research the nutritional habits of overweight and obese women. The group under investigation consisted of 100 randomly chosen women from the region of Małopolska. Their diet turned out to be inconsistent with proper nutrition. The majority of the women (80%) confessed not to reducing the cholesterol intake. About 50% of the researched did not pay attention to the food products containing the salt and sugar. Fastfood products and fat meat were commonly. The women were aware that their diet was not proper from the nutritional point of view .

Liczba pobrań: 669