PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2006, 57(4): 289-395

Wybrane zwyczaje żywieniowe kobiet w ciąży
[Some nutritional habits of pregnant women]

E. Mędrela-Kuder

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena sposobu odżywiania kobiet w ciąży. Badania przeprowadzono  w 2005 roku, w losowo wybranej grupie 100 kobiet w ciąży w wieku od 23 do 32 lat.  Narzędziem badawczym była anonimowa ankieta. Stwierdzono wiele nieprawidłowości w  sposobie odżywiania: zbyt niskie spożycie warzyw, owoców, nabiału, białka. Niewielki  odsetek ankietowanych (27%) wprowadził do diety kwas foliowy i (17%) produkty bogate w  żelazo. Kobiety deklarują, że ograniczyły spożycie kawy, a także piją mleko.

 

ABSTRACT
The aim of the project was to evaluate diets of pregnant women. The research, whose tool was a voluntary questionnaire, was undertaken in 2005, among a group of a hundred randomly chosen pregnant women ranging in age from 23 to 32. A great degree of inappropriateness of their diets was revealed: too low intake of vegetables, fruit, dairy produce, proteins. Of all the women surveyed, a low percentage introduced folic acid (27%) and products rich in iron (17%) into their diets. The women stated that they both had limited coffee intake and started drinking milk.

Liczba pobrań: 849