PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(3): 549-556

Wybrane zachowania żywieniowe aktywnych zawodowo mężczyzn z populacji krakowskiej w zależności od wieku
[Selected feeding behaviours of professionally active men in Cracovian population depending on the age]

M. Gacek, M. Chrzanowska, S. Matusik

STRESZCZENIE
Celem badań była analiza wybranych aspektów sposobu żywienia aktywnych zawodowo mężczyzn z populacji krakowskiej w zależności od wieku. Badaniami, z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza, objęto grupę 1453 mężczyzn w wieku 18–65 lat, zatrudnionych w Hucie T. Sendzimira w Krakowie. Uzyskane wyniki dowiodły, iż najbardziej rozpowszechnionymi błędami żywieniowymi wśród pracujących mężczyzn są: brak róŜnorodności racji pokarmowych (około 2/3 badanych), nieregularne spożywanie posiłków (około 50%), niskie upowszechnienie spożywania kolacji do godziny 19:00 (około 2/3), częste dojadanie między posiłkami (około 1/3), niskie spożycie warzyw i owoców (około 2/3) oraz ryb (blisko 40%), a wysokie spożycie wyrobów cukierniczych (blisko 40%). Badania wykazały, iż odsetek wadliwych wyborów żywieniowych wśród mężczyzn z wiekiem ulega zmniejszeniu.

 

ABSTRACT
The aim of the research was to analyse selected rates of feeding manners among professionally active men in Cracovian population depending on their age. The research was carried out by means of an author's questionnaire and comprised 1453 men aged 18-70, Tadeusz Sendzimir's Steelworks Plant employees. The presented results prove that the most common feeding errors among working men are: lack of variety in food rations (about 2/3 of the respondents), irregularity of consuming meals (about 50%), low distribution of consuming supper before 7 pm (about 2/3), frequent eating in between main meals (about 1/3), low consumption of fruit and vegetables (about 2/3), fish (about 40%) and a high consumption of confectionery (about 40%). The research has shown that the percentage of faulty feeding choices among men diminish with their age

Liczba pobrań: 977