PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(2): 149-155

Wybrane nawyki żywieniowe kohorty studentów Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 2000-2003
[Chosen dietary habits in a cohort of students of the Medical University of Białystok in the years 2000-2003]

D. Czapska, L. Ostrowska, E. Stefańska, J. Karczewski

STRESZCZENIE
Badania miały na celu ocenę wybranych nawyków żywieniowych kohorty studentów w latach 2000-2003. Pod uwagę wzięto częstość spożycia wybranych grup produktów spożywczych, liczbę posiłków i dojadanie między posiłkami. Największy odsetek ankietowanych studentów obu płci w badanych latach spożywał trzy posiłki w ciągu dnia. W okresie trzech lat nie zmieniła się liczba studentów dojadających między posiłkami (co trzecia osoba). W kolejnych latach badań zaobserwowano spadek odsetka kobiet i mężczyzn pijących jedna szklankę mleka dziennie. W latach 2000-2003 odnotowano spadek częstości spożycia produktów zbożowych z grubego przemiału u studentek i jednoczesny jego wzrost u studentów. Zwiększyła się liczba mężczyzn spożywających mięso i jego przetwory. Ponad połowa studentów obojga płci ryby spożywała raz w tygodniu i tendencja ta utrzymywała się przez cały okres badań. Odnotowano wzrost odsetka studentek codziennie spożywających surówki i studentów spożywających owoce.

 

ABSTRACT
The aim of the study was to estimate chosen dietary habits of a cohort of students in the years 2000-2003. The frequency of the intake of chosen groups of food products, the number of meals and snacks between meals were considered. The highest percentage of both male and female students involved in the questionnaire investigations in the study period consumed three meals a day. The number of students having snacks between meals (every third person) did not change during that period. However, the decrease was observed in drinking by students one glass of milk a day. In the years 2000-2003, the reduction in the frequency of consumption of whole-grain breads and cereals in female students and its increase in male students was noted. The number of men consuming meat and its products was increased. More than half of the students of both sexes consumed fish once a week and this tendency was maintained for the whole study period. An increase was noted in the percentage of female students consuming vegetable salads and in the percentage of male students eating fruit.

Liczba pobrań: 719