PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(3): 279-284

Wybrane cechy trybu życia pacjentów z otyłością olbrzymią zakwalifikowanych do operacji bariatrycznych
[Selected lifestyle characteristic of patients with extreme obesity qualified for bariatric surgery]

I. Boniecka, B. Szczygieł, K. Paśnik

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena wybranych zachowań żywieniowych oraz aktywności fizycznej pacjentów zakwalifikowanych do operacji bariatrycznych. Badania przeprowadzono metodą ankietową. Wykazano, że respondenci spożywali zbyt mało posiłków w ciągu dnia oraz jadali je zbyt rzadko. Wszyscy ankietowani podjadali między posiłkami, w tym m.in. słodycze. Około połowa badanych czytała informacje na opakowaniach żywności, przy czym na wartość energetyczną i odżywczą zwracało uwagę relatywnie niewielu pacjentów. Głównymi źródłami informacji o żywności i żywieniu były dla ankietowanych telewizja i radio. Zachowania żywieniowe kobiet i mężczyzn różniły się. Pacjenci charakteryzowali się niskim poziomem aktywności fizycznej.

ABSTRACT
 The aim of the study was the analysis of chosen nutritional habits and physical activity among patients qualified for bariatric surgery. The research was conducted by questionnaire method. The results of the study show that number and regularity of meals was improper. Everybody snack, eg. sweets. About 50 % of researched read information on the food packages, but only few participants paid attention to the nutritional and energy value of food products. TV and radio were the main source of nutritional information. Nutritional behaviors men and women were different. The level of physical activity was low.

Liczba pobrań: 1039