PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2001, 52(1): 19-24

Wpływ ścieków garbarskich na żywotność wybranych bakterii osadu czynnego
[The influence of tannery waste products on selected bacteriae viability from activated sludge]

M. Mendrycka, J. Mierzejewski, A. Lidacki

STRESZCZENIE
W pracy prześledzono wpływ oddziaływania zużytych kąpieli na wybrane bakterie osadu czynnego: Acinetobacter baumannii, Aeromonas hydrophila i Pseudomonas cepacia. Do badań użyto ścieki po garbowaniu chromowym, ścieki po natłuszczaniu oraz ogólne. Stwierdzono, że dopiero rozcieńczenie 1:20 ścieku po garbowaniu chromowym i po dogarbowaniu i natłuszczaniu pozwoliło na zachowanie żywotności wszystkich 3 szczepów bakterii. Z przeprowadzonych badań wynika, że ściek ogólny ze zmniejszoną zawartością chromu stanowi praktycznie obojętne środowisko dla zachowania żywotności bakterii. Natomiast oba ścieki chromowe stanowią środowisko wybitnie niekorzystne dla bakterii. Gdyby ścieki chromowe spływały do ścieku komunalnego bez oczyszczenia, wówczas dopiero ich rozcieńczenia od 1:20 wzwyż byłyby obojętne w odniesieniu do żywotności bakterii biorących udział w biologicznym oczyszczaniu.

 

ABSTRACT
In this study we investigate the influence of sludge on the activity of bacteriae strains: Acinetobacter baumannii, Aeromonas hydrophila and Pseudomonas cepacia. To our studies we have taken waste materials used in the chromium compound leather tanning process as well as materials from leather fat and waste materials, in general. It was confirmed that dilution 1:20 chrome tanning leather waste, retanage and leather fat allowed the survivability of bacteria in all three strains. Through our research we were able to establish that general sewage with a decreased level of chromium practically did not effect the survivability of bacteria in a sewage environment. Both types of waste, city sewage as well as leather waste, were shown not to facilitate bacterial growth. If chromium waste flow into city sewage without treatment, bacteria can only survive at a dilution level of 1:20, which will not affect the survivability of bacteria used in biological waste treatment.

Liczba pobrań: 815