PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 159-163

Wpływ rytmu i pory dializ na spożycie wybranych składników pokarmowych przez pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek
[The influence of dialysis’s day and time shifts on selected nutrients intake by patients with end stage renal disease]

A. Wyszomierska, L. Narojek, J. Myszkowska-Ryciak

STRESZCZENIE
Celem przeprowadzonego badania była analiza wpływu rytmu (dzień z/bez dializy) i pory (godziny rozpoczęcia) zabiegu hemodializy na spożycie energii, białka, tłuszczu, węglowodanów, potasu i fosforu przez 38 pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek. Wykazano, że pora przeprowadzania dializy istotnie wpływała na udział węglowodanów w dziennej racji pokarmowej badanych osób oraz na wartość energetyczną diety (II zmiana vs. III). Nie stwierdzono natomiast różnic w zawartości energii, białka, węglowodanów, tłuszczu, fosforu i potasu (kobiety) w diecie w dniu przeprowadzania zabiegu w porównaniu do dnia bez dializy.

 

ABSTRACT
The influence of dialysis’ day and time shifts on selected nutrients intake was examined on 38 patients with end stage renal disease. Time shift of dialysis influenced significantly carbohydrates content (all groups) and energy content (time shift II vs. III) in daily food rations. There were no differences in energy, protein, fat, carbohydrates potassium (women) and phosphorous intake between day with and without dialysis. Our data strongly suggest that constant dietician care might be essential to correct nutrients intake and prevent possible deficiencies among patients with end stage renal disease.

Liczba pobrań: 999