PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2001, 52(1): 77-80

Wpływ poziomu żywienia na rozwój dzieci w wieku szkolnym (7-10 lat) w Egipcie
[The influence of food consumption level on body growth of school children (7-10 years old) in Egypt]

K. Omar Aref Omar

STRESZCZENIE
Poziom stanu odżywienia dzieci w wieku 7-10 lat jest uzależniony w dużym stopniu od rodzaju pożywienia. Naturalny wzrost dzieci stanowiący podstawę zdrowego społeczeństwa, uwzględnia ich status żywieniowy. W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących żywienia dzieci w wieku szkolnym w Egipcie, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu ekonomicznego rodzin. Wyniki wpływu poziomu ekonomicznego na wzrost dzieci w wieku 7-10 lat w Egipcie i zależności pomiędzy różnicami socjalnoekonomicznymi w rodzinach.

 

ABSTRACT
The nutritional status of children (7-10 years old) depends to great extent on the type of food they eat. The natural growth of children is considered as an indicator of their nutritional status in addition to that children are considered the building blocks of healthy societies. This paper presents the results of questionnaire studies of nutrition of school children in Egypt with the special emphasis given to social-economic status in the families. The results show the effect on nutritional status on body growth of school children (7-10 years old) in Egypt and relationship between difference social-economic level in the families.

Liczba pobrań: 864