PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(3): 229-233

Wpływ kwaśnego odczynu na szczepy Escherichia coli O157 izolowane z wody powierzchniowej i materiału klinicznego
[The influence of acidity on Escherichia coli O157 strains isolated from surface water and clinical material]

M. Michalska-Szymaszek

STRESZCZENIE
Szczepy E. coli O 157 wyizolowane z wody powierzchniowej i od człowieka chorego testowano na zdolność do przeżywania i namnażania się w podłożu o pH≤7 (w środowisku kwaśnym). Badania przeprowadzono w bulionie TSB zakwaszonym 1M HCl w temperaturach 5ºC, 25ºC, 36ºC w czasie 0, 5 h i 24 h. Badania wykazały, że niektóre z badanych szczepów E. coli O157 mają zdolność przeżywania w niskim pH=2 i 3 przez co najmniej 5 h w temperaturach 5ºC, 25ºC i 36ºC. Szczepy E. coli O157 wyizolowane z wody mają zdolność wzrostu w temp. 25 ºC już w pH=4, natomiast E. coli O157 wyizolowana od człowieka przy pH>4. Można domniemywać, że kwasotolerancja umożliwia badanym szczepom stanie się patogenami dla człowieka.  E. coli O157 strains isolated from surface water and from a sick human were tested for their ability to survive in environment with pH≤7. Examinations were carried on TSB broth with pH range ≤ 7 (modified with 1M HCl) in temperatures 5ºC, 25ºC, 36ºC after 5 hours and 24 hours. It was shown that some of E. coli O157 strains have the survival ability in acid medium pH=2 and 3 within 5h in temperatures 5ºC, 25ºC, 36ºC. E. coli O157 strain, of human origin, grows at pH>4 in temp. 25°C and strain E. coli O157 from water at pH = 4 in this temperature. The acid tolerance of E. coli O157 suggested that the strain be came pathogenic for humans.

ABSTRACT
Szczepy E. coli O 157 wyizolowane z wody powierzchniowej i od człowieka chorego testowano na zdolność do przeżywania i namnażania się w podłożu o pH≤7 (w środowisku kwaśnym). Badania przeprowadzono w bulionie TSB zakwaszonym 1M HCl w temperaturach 5ºC, 25ºC, 36ºC w czasie 0, 5 h i 24 h. Badania wykazały, że niektóre z badanych szczepów E. coli O157 mają zdolność przeżywania w niskim pH=2 i 3 przez co najmniej 5 h w temperaturach 5ºC, 25ºC i 36ºC. Szczepy E. coli O157 wyizolowane z wody mają zdolność wzrostu w temp. 25 ºC już w pH=4, natomiast E. coli O157 wyizolowana od człowieka przy pH>4. Można domniemywać, że kwasotolerancja umożliwia badanym szczepom stanie się patogenami dla człowieka.  E. coli O157 strains isolated from surface water and from a sick human were tested for their ability to survive in environment with pH≤7. Examinations were carried on TSB broth with pH range ≤ 7 (modified with 1M HCl) in temperatures 5ºC, 25ºC, 36ºC after 5 hours and 24 hours. It was shown that some of E. coli O157 strains have the survival ability in acid medium pH=2 and 3 within 5h in temperatures 5ºC, 25ºC, 36ºC. E. coli O157 strain, of human origin, grows at pH>4 in temp. 25°C and strain E. coli O157 from water at pH = 4 in this temperature. The acid tolerance of E. coli O157 suggested that the strain be came pathogenic for humans.

Liczba pobrań: 1066