PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(2): 459-469

Wpływ czynników mikrobiologicznych na masę laminatów stosowanych do pakowania twarogów
[The influence of microbiological factors on the mass of plastics laminates used for packaging of lactic acid cheese]

I. Steinka

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena zmian fizycznych opakowań z laminatów PA/PE i Cryovac EVAC/PVDC/EVAC stosowanych do pakowania twarogów po przechowywaniu produktów w warunkach chłodniczych. Fluktuacja wody w produkcie, spęcznienie opakowania były powodem zmian masy opakowań. Zmiany masy opakowań mogły być również wywoływane przez interakcje między mikroorganizmami obecnymi w produkcie. Stwierdzono, że gronkowce enterokoki i Escherichia coli w największym stopniu przyczyniały się do obserwowanych zmian masy badanych laminatów o składzie PA/PE i Cryovac EVAC/PVDC/EVAC. Cryovac wykazywał mniejszą podatność na wpływ czynników mikrobiologicznych w porównaniu z laminatem PA/PE. Zmiany najlepiej odzwierciedlały modele powierzchni odpowiedzi opisane za pomocą wielomianów drugiego rzędu.

 

ABSTRACT
The study aimed at assessing changes of physical properties of package lactic acid cheese and the PA/PE and Cryovac laminates after storage of this products. The fluctuation of water in the product and swelling of packaging caused changes in their mass. The changes in the packaging mass could also result from the interactions between micro-organisms present in product. It was found that staphylococci, enterococci and Escherichia coli were the microorganisms that had contributed to changes of packaging mass to a highest degree. Changes were described with the help of response surface models.

Liczba pobrań: 1073