PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(3): 557-562

Wpływ cynku na występowanie i przebieg procesów chorobowych u osób dorosłych
[Zinc effect on the occurrence and course of diseases in adults]

I. Koźlicka, J. Przysławski

STRESZCZENIE
Niedożywienie, stany chorobowe, pooperacyjne oraz infekcje uważa się za najczęstsze przyczyny występowania niedoboru mikropierwiastków. Niedobór cynku wpływa na wystąpienie i przebieg wielu chorób u osób dorosłych i starszych. Jedną z metod zapobiegania niedoborom tego mikroelementu jest odpowiednia jego podaż w diecie. Podano normy zapotrzebowania na cynk oraz wskazano produkty żywnościowe, które są jego najlepszym źródłem.

 

ABSTRACT
Malnutrition, diseases, surgical states and infections are regarded to be the most important reasons of the occurrence of micronutrients deficiency. Zinc deficiency influences on the occurrence and course a lot of diseases in adults and elderly people. One of the preventive methods of the zinc deficiency is its adequate supply in a diet. Daily requirements for zinc and food products being the best sources of zinc are given.

Liczba pobrań: 1079