PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(4): 317-322

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w herbatach ziołowych i owocowych
[Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in herbs and fruit teas]

A. Ciemniak

STRESZCZENIE
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) są związkami o sprzężonych pierścieniach aromatycznych. Powstają w wyniku procesów naturalnych oraz jako efekt działalności człowieka w wyniku, czego są szeroko rozpowszechnione w jego otoczeniu. WWA występują jako zanieczyszczenie w wielu rodzajach żywności i napojów: woda, warzywa, owoce, zboża, oleje i tłuszcze oraz żywność grillowana i wędzona. Źródłem WWA w żywności jest przede wszystkim zanieczyszczenie środowiska oraz jej przetwarzanie. Wykazano, że ruch uliczny i działalność przemysłowa mają główny wpływ na poziom WWA w warzywach i owocach. Celem niniejszej pracy było określenie stopnia zanieczyszczenia wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi powszechnie dostępnych herbat ziołowych i owocowych. Metoda analityczna opierała się na ekstrakcji WWA heksanem. Ekstrakty oczyszczano na kolumnach z florisilem. Analizę jakościową i ilościową wykonano techniką GC–MS. Całkowita zawartość WWA w herbatach mieściła się w zakresie od 48,27 μg/kg w przypadku herbaty z hibiskusa do 1703 μg/kg w herbacie zielonej. Najwięcej benzo[a]pirenu stwierdzono w herbacie lipowej (74,2 μg/kg).

 

ABSTRACT
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) of which benzo[a]pyrene is the most commonly studied and measured, are fused-ring aromatic compounds formed in both natural and man made processes and are found widely distributed throughout the human environment. PAHs occur as contaminants in different food categories and beverages including water, vegetables, fruit, cereals, oils and fats, barbecued and smoked meat. The sources of PAHs in food are predominantly from environmental pollution and food processing. PAHs emissions from automobile traffic and industry activities were show to influence the PAHs levels in vegetables and fruits. The present study was carried out to determine levels of 16 basic PAHs in herbs and fruits teas. The method was based on the hexane extraction and cleaned up by florisil cartridge. The extracts were analysed by GC-MS. The levels of total PAHs was varied from 48,27 μg/kg (hibiscus tea) to 1703 μg/kg (green tea). The highest level of BaP was found in lime tea (74,2 μg/kg).

Liczba pobrań: 885