PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2006, 57(4): 381-388

Wiedza żywieniowa, styl życia i spożycie grup produktów przez studentów I roku Akademii Rolniczej we Wrocławiu
[Nutritional knowledge, lifestyle and food groups intake by the first year students of Agricultural University in Wrocław]

J. Wyka, A. Żechałko-Czajkowska

STRESZCZENIE
Za pomocą ankiety oceniono wiedzę żywieniową, styl życia oraz spożycie grup  produktów w racjach pokarmowych studentek i studentów I roku Akademii Rolniczej we  Wrocławiu. Generalnie w badanej grupie studentów (274 studentki i 123 studenci) wykazano  niski poziom wiedzy w zakresie racjonalnego żywienia i zdrowego stylu życia oraz  nieprawidłowe spożycie poszczególnych grup produktów. W grupie kobiet stwierdzono  niedostateczne spożycie produktów zbożowych, mlecznych, jaj, produktów mięsnych oraz  owoców i warzyw. W grupie mężczyzn obserwowano zbyt wysokie spożycie jaj, produktów  mięsnych i tłuszczów roślinnych.

 

 

ABSTRACT
In this paper, the level of nutritional knowledge, lifestyle and food group intake was assessed in the first year students of Agricultural University in Wrocław, by using nutritional questionnaire. Generally, the level of knowledge of principles of rational nutrition was particularly low. Inadequate low intake of cereal, milk, meat products, potatoes, fruit and vegetables was noticed in group of women. Too high intake of meat products, eggs and plant fat was observed in the group of men.

Liczba pobrań: 1034