WAŻNA INFORMACJA DLA AUTORÓW

15-01-2018

Od 1 stycznia 2018 roku zostaje wprowadzona opłata za publikowanie prac w kwartalniku Roczniki Państwowego Zakładu Higieny – Annals of the National Institute of Hygiene.

Opłata za publikację wynosi  650 PLN (z VAT) w przypadku polskich autorów i 150 EUR w przypadku autorów zagranicznych i wynika z udostępniania publikowanych prac w systemie otwartego dostępu.  Opłata będzie pobierana po zaakceptowaniu pracy do druku. Opłata nie dotyczy prac, które nadesłano do Redakcji przed  tą datą.

« powrót