PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(4): 419-425

Wartość odżywcza całodziennych posiłków 10. letnich dzieci o zróżnicowanej masie ciała
[Nutritional value of daily food rations in 10-year old children with different body weight]

E. Stefańska, A. Falkowska, L. Ostrowska, M. Waszczeniuk

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena liczby i rodzaju spożywanych posiłków w ciągu dnia oraz porównanie wartości energetycznej i odżywczej posiłków w dietach dzieci z prawidłową i nadmierną masą ciała. Badania przeprowadzono w grupie 280 dzieci 10 letnich (141 dziewcząt i 139 chłopców) z miasta Białegostoku. Ocenę ilościową dziennych racji pokarmowych dokonano przy użyciu 24-godzinnego wywiadu żywieniowego z dnia poprzedzającego badanie. Ocenie poddano, z uwzględnieniem podziału na posiłki, wartość energetyczną oraz zawartość podstawowych składników odżywczych diety, a także zawartość cholesterolu i błonnika pokarmowego, wykorzystując opracowany w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie program komputerowy Dieta 2.0. Wykazano, iż w porównywanych grupach dominował model 4 posiłkowy, a najczęściej opuszczanym posiłkiem był podwieczorek. Do dojadania między posiłkami przyznawało się 95% dzieci z prawidłową masą ciała i 100% z nadmierną masą ciała. Wykazano nieprawidłowości zarówno w zakresie dostarczania energii z poszczególnych posiłków jak i ich wartości odżywczej, zwłaszcza u dzieci z nadwagą lub otyłością.

ABSTRACT
 The study objective was to assess the number and type of the daily consumed meals and to make a comparison between energetic and nutritional value in the meals consumed by children with normal and excessive body weight. A study was conducted in a group of 280 children aged 10 years (141 girls and 139 boys) in Bialystok. A 24 h dietary recall was taken of the day preceding the examination in order to perform a quantitative evaluation of daily food rations. Taking into consideration the particular meals, the energetic value and the content of basic dietary nutrients. Also cholesterol and fiber were evaluated, using the computer program Diet 2.0 developed in the Institute of Food and Nutrition in Warsaw. In the tested groups, a four-meal model predominated and the afternoon snack was most frequently missed. As many as 95% of children with normal body weight and 100% of children with excessive body weight admitted irregular eating between meals. The proportion in energy delivery from the respective meals was disturbed and nutritional abnormalities were found especially in the overweighted and obese children.

Liczba pobrań: 933