PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 267-271

Wartość energetyczna i odżywcza diet stosowanych w żywieniu i ich ocena przez pacjentów wybranego oddziału klinicznego w wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie
[Energy and nutritional value of diets used in patients alimentation and their assessment by patients of select edclinical department in the military Medical Institute in Warsaw]

K. Kłos, J. Bertrandt, Ł. Jałocha, T. Matuszewski, M. Abramowicz

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena diet stosowanych w żywieniu pacjentów jednego z oddziałów klinicznych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Pobrane i poddane analizie laboratoryjnej 10 próbek diety ogólnej i 10 diety lekkostrawnej w sezonie zimowym wykazały, że ich średnia wartość energetyczna wynosiła odpowiednio 2284,9 kcal i 2038,1 kcal. W diecie ogólnej białko pokrywało 13,1%, tłuszcz 29,3% a węglowodany 57,6% ogólnej wartości energetycznej. W diecie lekkostrawnej mniejszy odsetek wartości energetycznej stanowiły tłuszcze (24,4%) większy węglowodany (61,6%). Posiłki wydawane w szpitalu zaspakajały potrzeby żywieniowe 56,8% badanych. Dla pozostałych 43,2% pacjentów Sywienie szpitalne było niewystarczające. Urozmaicenie diet połowa ankietowanych (47,1%) oceniła pozytywnie. Pozostałe 52,9% badanych twierdziła, że diety zawierały zbyt małe ilości warzyw i owoców w postaci surowej bądź gotowanej w zależności od wskazań lekarskich. Wartość energetyczna i odżywcza diet stosowanych w żywieniu pacjentów odpowiadała normom zalecanym w szpitalu wojskowym. Diety zaspakajały potrzeby żywieniowe ponad połowy pacjentów, oceniane były jako dobre lecz zawierały zbyt mało warzyw i owoców. Niekontrolowane dodatkowe spożycie deklarowało 76,9%

ABSTRACT
The study was aimed at determining relationships between the daily intake of food rations, energy consumption and energy balance in adolescents differing in the BMI value. The experiment covered 280 girls and 305 boys aged 10 – 15 years. Somatic traits were evaluated based on measurements of body height, body mass and thickness of skinfolds (arm triceps, subscapular, abdominal), whereas energy consumption was assayed by means of a triple 24-h dietary recall interview carried out prior to examinations. Results of energy consumption assays were presented as a per cent of recommended daily intakes. In respective age categories, the children were divided into three groups based on their BMI values, i.e. thin (34.9%), normal (47.7%) and those with overweight and obesity (17.4%). A negative relationships was demonstrated between the daily frequency of food ration intake and BMI value, i.e. the thin children (BMI£25ptc) were observed to more frequently consume four of five meals a day, whereas the overweight and obese children (BMI>75ptc) – three meals a day. The study indicates also that the declared energy consumption was not always in compliance with its actual intake, namely the mean daily consumption of energy in the thin children was higher than in the children with overweight and obesity.

Liczba pobrań: 702