PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(3): 541-548

Uwarunkowania żywieniowe otyłości wśród dorosłych mieszkańców z Wrocławia
[Nutritional determination of obesity in adults from Wroclaw]

J. Wyka, L. Hirschberg, A. Żechałko - Czajkowska

STRESZCZENIE
W oparciu o wywiad żywieniowy 24 godzin oceniono uwarunkowania Ŝywieniowe u kobiet (n=70) i mężczyzn (n=30) z BMI 27-40. Racje pokarmowe badanych osób charakteryzowała nadmierna wartość energetyczna (ekstra 800-1200 Kcal) oraz zbyt duże spożycie składników odżywczych (tłuszczu, nasyconych kwasów tłuszczowych, białka, zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego, oraz cholesterolu. Wykazano niedostateczne spożycie błonnika pokarmowego.

 

ABSTRACT
In this paper food intake of 70 women and 30 men with BMI 27-40 was assessed by 24 hour nutritional recall. It was found that the majority of examined food ratios were characterized by high level of energy (extra 800-1200 kcal), fat and saturated fatty acid, protein, especially animal origin and also cholesterol. The percent of energy from the fat was improperly high, about 40% among women and men.

Liczba pobrań: 817