PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2016, 67(1): 75-80

Tobacco smokers and electronic cigarettes users among Polish universities students.
[Tobacco smokers and electronic cigarettes users among Polish universities students.]

M.K. Zarobkiewicz, E. Wawryk-Gawda, M.M. Woźniakowski, M.A. Sławiński, B. Jodłowska-Jędrych

ABSTRACT
Background. Electronic cigarettes (e-cigarettes) are small battery-powered electronic devices, heating the liquid to produce vapour – in most cases the latter contains nicotine and several flavourings. E-cigarettes are highly advertised across the media, mainly as healthy substitute to conventional cigarettes, aid in quitting smoking addiction or way of circumventing ban on smoking in public places.  

Objective. The aim of study was obtaining epidemiological data on cigarette smoking and electronic cigarette usage among Polish universities students.  
Material and methods. Students of different Polish state universities were asked to fill a self-prepared survey on cigarette-smoking and electronic cigarette usage. 1068 fulfilled questionnaires were gathered. The population was divided into two subgroups – medical universities’ students (n=545) and non-medical universities students (n=523).  
Results. 23.78% of respondents declared current smoking while 57.0% admitted ever smoking. The mean duration of smoking among current smokers was 4.17 ± 2.53 years. 56.30% of current smokers tried quitting at least once. 31.46% of students declared ever using e-cigarettes (37.28% (n=195) among non-medical universities’ students and 25.87% (n=141) among medical universities’ students and 8.33% current usage. Among the latter 52.81% admitted simultaneous smoking. 26.97% of current e-cigarettes’ users declared having experienced side effects of e-cigarettes. 42.70% (n=456) of respondents viewed e-cigarettes as safer than conventional cigarettes, this group comprises of 40.54% (n=212) non-medical and 44.77% (n=244) medical universities’ students. 85.39% (n=912) of students viewed e-cigarettes as generally unhealthy, there were 83.56% (n=437) non-medical and 87.16% (n=475) medical universities’ students among this group.  
Conclusions. The frequency of e-cigarettes usage resembles current status in many Western countries. Collected data shows high frequency of e-cigarettes usage and conventional cigarettes smoking among students (also medical universities’ stu­dents). The situation requires intensive preventive measures to limit and reduce the popularity of tobacco products along with modern equivalents like electronic cigarettes.  
STRESZCZENIE  
Wprowadzenie. Elektroniczne papierosy (e-papierosy) są niewielkimi urządzeniami elektronicznymi, zasilanymi bateriami. Po ogrzaniu płynu zawartego w papierosie utworzona zostaje para, zawierającą określona ilość nikotyny i substancji zapa­chowych. E-papierosy są szeroko reklamowane na całym świecie, najczęściej jako zdrowsza alternatywa dla tradycyjnych papierosów, pomoc w rzucaniu nałogu tytoniowego lub sposób na ominięcie zakazu palenia w miejscach publicznych.  
Cel. Celem badania było uzyskanie danych epidemiologicznych dotyczących palenia papierosów oraz używania e-papie­rosów przez studentów polskich publicznych uczelni wyższych.
Materiał i metody. Studenci wielu polskich publicznych uczelni wyższych zostali poproszeni o wypełnienie autorskiego formularza ankietowego na temat palenia papierosów oraz użytkowania e-papierosów. Do analizy użyto 1068 prawidłowo wypełnionych formularzy ankiety. Grupa respondentów została podzielona na dwie podgrupy – studentów uniwersytetów medycznych (n=545) oraz niemedycznych (n=523).  
Wyniki. Wśród ankietowanych 23.78% zadeklarowało aktywne palenie w momencie wypełniania ankiety, 57.0% przyznało się do palenia papierosów kiedykolwiek w przeszłości. Średnia długość nałogu obecnych palaczy wynosi 4.17 ± 2.53 lat. 56.30% obecnych palaczy próbowało przynajmniej raz rzucić nałóg. 31.46% ankietowanych deklarowało użycie e-papie­rosów przynajmniej jeden raz. Wśród nich 37.28% (n=195) stanowili studenci uczelni niemedycznych i 25.87% (n=141) studenci uczelni medycznych. 8.33% badanych używa ich obecnie, pośród nich 52.81% zadeklarowało jednoczasowe palenie tradycyjnych papierosów. 26.97% obecnych użytkowników e-papierosów deklarowało odczuwanie przynajmniej raz skutków ubocznych korzystania z tych urządzeń. 42.70% (n=456) badanych uważa e-papierosy za bezpieczniejsze dla zdrowia od tradycyjnych papierosów, na tą grupę przypada 40.54% (n=212) studentów uczelni niemedycznych oraz 44.77% (n=244) medycznych. 85.39% ankietowanych (n=912) uważa e-papierosy za niekorzystne dla zdrowia, z czego 83.56% (n=437) to studenci uczelni niemedycznych i 87.16% (n=475) medycznych.  
Wnioski. Odsetek populacji polskich studentów używających e-papierosy jest zbliżony do wyników uzyskanych przez badaczy w wielu krajach zachodnich. Dane te wskazują na częste używanie e-papierosów i papierosów tradycyjnych wśród studentów, w tym także studentów uczelni medycznych. Wymagają one podjęcia intensywnych działań prewencyjnych, ukierunkowanych na ograniczenie popularności wyrobów tytoniowych oraz ich nowoczesnych odpowiedników.  

Liczba pobrań: 1489