PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 145-151

The use of glycaemic index in the prevention of cardiovascular diseases
[The use of glycaemic index in the prevention of cardiovascular diseases]

A. Ukleja, H. Kunachowicz, L. Pachocka

STRESZCZENIE
The glycaemic index concept has more and more supporters all over the world. Many years will no doubt pass before the beneficial impact of a low glycaemic index diet in the prevention of heart diseases is fully confirmed, but we already know that the risk of heart diseases is lower when we use such a diet. Additionally, the diet is consistent with the other dietary changes necessary in the prevention of heart diseases. The data resulting from epidemiological and clinical investigations show that a low GI diet facilitates body mass reduction and an improved lipid profile. However, we still need further research to learn more about many processes which influence carbohydrate and lipid metabolism and the determination of the role of various genetic and environmental factors.

 

ABSTRACT
Potencjalne korzyści z powolnego wchłaniania węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym są aktualnym przedmiotem zainteresowań. W ostatnim czasie uwaga specjalistów od spraw żywienia koncentruję się coraz wyraźniej na przydatności indeksu glikemicznego (IG) w planowaniu diety. Badania naukowe ostatnich lat wskazują, że zarówno ilość jak i rodzaj spożywanych węglowodanów w diecie ściśle wiążą się ze stanem zdrowia populacji. Dostępne dane z badań epidemiologicznych oraz klinicznych wskazują, że dieta o niskim IG sprzyja redukcji masy ciała oraz poprawie profilu lipidowego. Potrzebne są jednak dalsze badania w celu lepszego poznania czynników mających wpływ na gospodarkę węglowodanową i lipidową oraz określenia roli różnych czynników genetycznych i środowiskowych. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd opublikowanych wyników badań i moŜliwości zastosowania indeksu glikemicznego w profilaktyce i dietoterapii chorób układu krążenia.

Liczba pobrań: 747