PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2018, 69(1): 5-14

The occurrence of resveratrol in foodstuffs and its potential for supporting cancer prevention and treatment. A review
[The occurrence of resveratrol in foodstuffs and its potential for supporting cancer prevention and treatment. A review]

E. Dybkowska, A. Sadowska, F. Świderski, R. Rakowska, K. Wysocka

ABSTRACT
Over recent years, there has been increasing interest noted in those active substances derived from plants that show potential for preventing cancer development. The most promising candidate is resveratrol which can be found in large amounts in the skin of grapes, tomatoes and in red wine. Its beneficial effects on the human body are seen both in prevention and therapy. The anti-carcinogenic action of resveratrol is linked with its ability to neutralise reactive oxygen species and to modulate cellular processes such as apoptosis, and both cancerous cell proliferation and differentiation. This article presents the characteristics of resveratrol as a bioactive compound derived from natural sources exhibiting anti-cancer properties, which, because of a wide spectrum of biological activities may be used in the prevention of cancer. Many in vitro and animal-based studies have demonstrated such preventative anti-cancer action in the colon, prostate, breast and lungs. The beneficial effects of resveratrol are also presented when adopted as a support to conventional treatments of cancer using chemo- and radio-therapy.

STRESZCZENIE
W ciągu ostatnich lat wzrosło zainteresowanie biologicznie czynnymi związkami pochodzenia roślinnego, które mogłyby ograniczyć rozwój chorób nowotworowych. Do najważniejszych z nich zalicza się resweratrol, występujący w większej ilości w skórce winogron, pomidorów i czerwonym winie. Resweratrol wykazuje korzystne oddziaływanie profilaktyczne i terapeutyczne na organizm. Przeciwnowotworowe działanie reswerastrolu związane jest z jego zdolnością do neutralizowania reaktywnych form tlenu oraz modulującym oddziaływaniem na procesy apoptozy, proliferacji i różnicowania komórek nowotworowych. Niniejsza praca przedstawia charakterystykę resweratrolu jako związku bioaktywnego pochodzenia naturalnego o działaniu przeciwnowotworowym, który dzięki szerokiemu spektrum działania biologicznego może mieć zastosowanie w chemoprewencji nowotworów. Przeciwnowotworowa aktywność tego związku została dowiedziona w licznych badaniach in vitro oraz na zwierzętach, w których wykazano działanie zapobiegawcze resweratrolu w stosunku do nowotworów: jelita grubego, gruczołu krokowego, piersi, a także płuc. Przedstawiono również jego korzystne  oddziaływanie wspomagające standardowe leczenie nowotworów przy zastosowaniu chemioterapii i radioterapii.

Liczba pobrań: 5054