PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2019, 70(2): 195-200

The influence of diet on gastrointestinal Candida spp. colonization and the susceptibility of Candida spp. to antifungal drugs
[The influence of diet on gastrointestinal Candida spp. colonization and the susceptibility of Candida spp. to antifungal drugs]

Małgorzata Jeziorek, Magdalena Frej-Mądrzak, Irena Choroszy-Król

ABSTRACT
Background. Candida spp. has been identified as the most common member of human gut microbiota. This yeast-like fungus is recognized as an opportunistic organism due to its potential to cause diseases in all parts of the gastrointestinal tract.
Objective. The aim of the study was to investigate the relationship between diet and health of the study participants and the presence of gastrointestinal Candida spp. Susceptibility of Candida to antifungal drugs was determined.
Material and methods. Material comprised of oral swabs and fecal samples self-collected by the study participants. The participants filled in a nutritional questionnaire. A total of 30 people took part in the study, including 28 women and 2 men. The study was conducted in Wroclaw, Poland. Susceptibility of Candida to antifungal drugs was determined using Bio-Rad’s FUNGITEST™ Kit designed for the susceptibility testing of yeasts to six antifungal drugs.
Results. In the group with negative Candida spp. cultures, healthier wheat flour substitutes were consumed significantly more frequently than in the group with positive Candida spp. cultures. Yellow cheeses and quark were eaten significantly more frequently in the group with negative Candida spp. cultures. No antifungal resistance was detected in the study group.
Conclusions. The increased consumption of purified wheat flour products was linked to the presence of gastrointestinal Candida spp. A higher consumption of cheese was observed in the group with negative Candida spp. cultures, which may indicate the inhibitory effect of saturated fatty acids on the growth of human Candida spp. Sensitivity of C. albicans to antifungal drugs may increase effectiveness of candidiasis treatment.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Candida spp. to najczęstszy element mikroflory przewodu pokarmowego. Ten grzyb drożdżopodobny jest oportunistą, ze względu na możliwość powodowania chorób we wszystkich odcinkach przewodu pokarmowego. Pomimo, że Candida spp. jest jedną z głównych przyczyn zakażeń oportunistycznych, to istnieje ograniczona liczba środków przeciwgrzybiczych stosowanych w terapii. Szerokie zastosowanie antybiotyków spowodowało zwiększenie oporności szczepów na stosowane leki.
Cel. Celem pracy było zbadanie zależności między dietą i stanem zdrowia osób biorących udział w badaniu, a obecnością Candida spp. w przewodzie pokarmowym. Ponadto oceniono wrażliwość wyizolowanych szczepów Candida spp. na najczęściej stosowane leki przeciwgrzybicze.
Materiał i metody. Materiałem do badania były wymazy z jamy ustnej i próbki kału, pobrane samodzielnie przez badanych. Badani wypełniali ankietę dotyczącą częstotliwości spożycia różnych grup produktów spożywczych oraz występowania czynników ryzyka kandydozy. Przebadano 30 osób, w tym 28 kobiet i 2 mężczyzn. Badanie przeprowadzono na terenie miasta Wrocław, w Polsce. Oznaczono wrażliwości uzyskanych Candida na leki przeciwgrzybicze z użyciem zestawu FUNGITEST firmy Biorad, który umożliwia badanie wzrostu drożdżaków w obecności 6 preparatów przeciwgrzybiczych.
Wyniki. Wykazano dodatnią korelację pomiędzy spożyciem produktów z oczyszczonej mąki pszennej, a występowaniem Candida spp. w przewodzie pokarmowym. Zaobserwowano wyższe spożycie serów w grupie osób z wynikiem ujemnym badania w kierunku Candida spp., co może wskazywać hamujący wpływ nasyconych kwasów tłuszczowych na wzrost Candida spp. w organizmie. Wśród badanych szczepów nie wykryto opornych na leki przeciwgrzybicze.
Wnioski. Duże spożycie produktów z pszennej, oczyszczonej mąki było związane z obecnością Candida spp. w przewodzie pokarmowym badanych. Konsumpcja produktów bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe korelowała ze zmniejszoną liczebnością drożdżaków w przewodzie pokarmowym. Candida albicans wykazywał wrażliwość na wszystkie leki zastosowanie w teście, co może zwiększać skuteczność terapii kandydozy.

Liczba pobrań: 1029