PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(2): 471-479

The growth of proteolytic microorganisms affects keratinolytic fungi in sewage sludge
[The growth of proteolytic microorganisms affects keratinolytic fungi in sewage sludge]

K. Ulfig, G. Płaza, K. Janda-Ulfig

STRESZCZENIE
The present study was to demonstrate the effect of proteolytic microorganisms on the growth and composition of keratinolytic fungi in sewage sludge. In model experiments, the 3- layer hair baiting method (layer I – sludge solidified with agar medium; layer II – agar medium layer covering layer I; and layer III – hair) was used. The agar medium contained increasing peptone concentrations (0, 0.5, 1, 2, 5 and 10 g/L). The number of occurrences along with other fungal growth indices increased up to the peptone concentration of 2 g/L. Upon the highest peptone concentration (10 g/L), the abundant growth of sludge proteolytic bacteria and fungi inhibited the growth of most keratinolytic fungi. Under these conditions, only Scopulariopsis brevicaulis, the fungus of epidemiological concern, was able to penetrate the medium and to attack hair. The antibiotics (chloramphenicol and actidione in concentrations of 100 and 500 mg/L) added to the peptone agar inhibited, to a high degree, the growth of sludge proteolytic microbiota and enabled many keratinolytic fungi to grow.

 

ABSTRACT
Badania miały na celu określenie wpływu mikroflory proteolitycznej na wzrost i skład grzybów keratynolitycznych w osadach ściekowych. W doświadczeniach modelowych zastosowano 3-warstwową metodę przynęty włosowej (warstwa I – osad zestalony pożywką agarową; warstwa II – pożywka agarowa pokrywająca warstwę I; oraz warstwa III – włosy). PoŜywka agarowa zawierała wzrastające stężenia peptonu (0, 0,5, 1, 2, 5 oraz 10 g/L). Liczba szczepów i wskaźniki wzrostu grzybów rosły aż do stężenia 2 g/L peptonu w pożywce. Najwyższe stężenie peptonu w pożywce (10 g/L) spowodowało intensywny wzrost drobnoustrojów proteolitycznych i zahamowało wzrost grzybów keratynolitycznych. W tych warunkach jedynie szczepy Scopulariopsis brevicaulis (gatunek o znaczeniu epidemiologicznym) były zdolne do penetracji pożywki i atakowania włosów. Dodatek antybiotyków (chloramfenikolu i aktidionu w stężeniu odpowiednio 100 i 500 mg/L) w znaczącym stopniu zahamował wzrost drobnoustrojów proteolitycznych, co umożliwiło wzrost wielu grzybów keratynolitycznych.

Liczba pobrań: 680