PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2014, 65(1): 35-39

The effect of dairy products choice on calcium dietary intake in female university students of nutritional faculty.
[The effect of dairy products choice on calcium dietary intake in female university students of nutritional faculty.]

D. Włodarek, D. Głąbska, E. Lange

ABSTRACT
 
Background. Dairy products provide the most important source of calcium in a typical human diet, being of particular significance to women. 
Objective. To determine dietary calcium intakes in a group of female students studying human nutrition at a Warsaw University of Life Sciences –SGGW through analysing the selections made of dairy products.
Materials and Methods. A food frequency questionnaire was used to assess average consumption of dairy products. Total daily calcium intakes were then estimated by adding the intakes obtained from such dairy products to an average non-dairy calcium value obtained from other foodstuffs and taken to be 250 mg.
Results. Varied choices were made of dairy foodstuffs, with most subjects consuming milk, milk beverages, cottage cheese and rennet cheese. Calcium intakes were thus dependent on the dietary assortment of such selected dairy products made. Whenever cheeses were avoided in the diet, then low calcium intakes became more common. 
Conclusions. When compared to dietary recommendations, calcium intakes in this group of young women were inadequately low, especially for those not eating cheese and despite supposedly having sufficient knowledge through studying this subject area.

STRESZCZENIE
 
Wprowadzenie. Najważniejszym źródłem wapnia w diecie są produkty mleczne, które dostarczają większość dobowej ilości wapnia w diecie kobiet. 
Cel. Celem prezentowanego badania była ocena spożycia wapnia w grupie studentek wydziału nauk o żywieniu człowieka i analiza wpływu wybieranego asortymentu produktów mlecznych na ilość wapnia w ich diecie. 
Materiał i metody. Przeprowadzono ankietę częstości spożycia, w której oceniono przeciętne spożycie produktów mlecznych. Na tej podstawie określono przeciętną dobową ilość wapnia z produktów mlecznych, a dodając 250 mg, które jest przeciętnie spożywane z produktów innych niż produkty mleczne, również dobową podaż wapnia. 
Wyniki. Stwierdzono, że asortyment produktów mlecznych spożywanych w badanej grupie był różnorodny – większość z badanych spożywała mleko, napoje mleczne, sery twarogowe i sery podpuszczkowe. Podaż wapnia z produktów mlecznych była uzależniona od wybieranego asortymentu produktów mlecznych – kobietom niespożywającym serów trudniej było osiągnąć dużą ilość wapnia w diecie z produktów mlecznych. 
Wnioski. W porównaniu z zaleceniami, ilość wapnia w diecie młodych kobiet, szczególnie tych niespożywających serów, była niewystarczająca, mimo posiadanej przez nie wiedzy żywieniowej.

Liczba pobrań: 1615