PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2012, 63(2): 193-198

Suplementy diety w żywieniu uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego
[Diet supplements in nutrition of Sport Mastery School students]

T. Seidler, A. Sobczak

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Od pewnego czasu obserwuje się wzrost zainteresowania suplementacją diety. Problem dotyczy zwłaszcza sportowców i osób aktywnych fizycznie. Wynika to często z przekonania, że zwyczajowa dieta nie zapewnia właściwej podaży składników pokarmowych. Z suplementacją diety wiążą się jednak pewne zagrożenia, które nabierają szczególnego znaczenia w przypadku młodych sportowców, w tym uczniów szkół mistrzostwa sportowego.
Cel badań. Celem badań była ocena stosowania suplementacji diety przez uczniów szkoły mistrzostwa sportowego w województwie zachodniopomorskim.
Materiał i metoda.Badania przeprowadzono w grupie 76 uczniów w wieku 15-19 lat, trenujących piłkę siatkową (dziewczęta n=39) oraz piłkę nożną (chłopcy n=37) w szkole mistrzostwa sportowego w Policach (woj. Zachodniopomorskie). W badaniach zastosowano metodę wywiadu. Określono istotność różnic w obrębie analizowanego czynnika w zależności od uprawianej dyscypliny sportowej przy pomocy testu Chi2 pakietu Statistica 9.
Wyniki. Stwierdzono, że uczniowie szkoły mistrzostwa sportowego stosowali suplementację diety. Częściej występowała ona w grupie chłopców (67,6%) niż dziewcząt. Najbardziej popularnym suplementem w obu grupach był magnez (57- 64%). W dalszej kolejności były preparaty witaminowo-mineralne i L-karnityna. Stwierdzono istotne różnice pomiędzy dyscyplinami sportowymi co do przyczyn stosowania suplementacji diety oraz źródeł pozyskiwania informacji na temat suplementów.
Wnioski. Suplementacja diety wśród badanych uczniów szkoły mistrzostwa sportowego w Policach była popularna, mimo że nie dokonano rozpoznania czy jest ona konieczna. Suplementy diety częściej spożywali piłkarze. Najchętniej jako suplement diety wybierano magnez. Zalecane byłoby systematyczne szkolenie sportowców z zakresu racjonalnego żywienia. Szkolenie powinno również objąć trenerów szkolących młodzież.

ABSTRACT
Introduction. In Polish society, for some time now, a growing interest in supplementation of the diet has been observed. This problem addresses particularly to sportsmen and physically active persons. It is often due to belief that customary diet does not supply organism with necessary food ingredients. There are also some threats connected with supplementation of the diet. Problems addressed to supplementation of the diet are particularly important for young sportsmen, including students of sport mastery schools.
Objective. The aim of the study was the evaluation of the diet supplementation used by the students of sport mastery school in Western Pomeranian district.
Material and method. The study was carried out in the group of 76 students, aged 15 to 19, practicing walleyball (girls n=39) and football (boys n=37) at the sport mastery school in Police (western Pomeranian district). The interview method has been applied. A significance of differences, for the analysed factor, due to a sport discipline practiced was calculated based on Chi2 (Statistica 9).
Results. The results of the study confirmed the students of sport mastery school to supplement their diets. The diet supplementation being more frequent for boys (67.6%) with magnesium (57-64%) noted as the most frequently used supplement, followed with vitamin-mineral agents and L-carnitine. Essential differences were noted for reasons of diet supplementation and sources of information used on supplements between the sport disciplines practiced.
Conclusions. It can be stated, based on the obtained results, that for supplementation of the diet among students of sport mastery school in Police is popular, even though there was no previous recognition of its necessity. The most frequent supplements users were football players with magnesium being the most frequently chosen supplement. Based on the above a regular training of sportsmen, including also coaches training young people, on the rational feeding habits would be advisable.

Liczba pobrań: 1461