PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2006, 57(4): 317-323

Sudan i inne barwniki niedozwolone – zafałszowanie żywności
[Sudan and other illegal dyes – food adulteration]

J. Gajda, A. Świtka, K. Kuźma, J. Jarecka

STRESZCZENIE
W związku z pojawieniem się na terenie Unii Europejskiej żywności zafałszowanej  niedozwolonymi barwnikami (takimi jak Sudan I, II, III, IV czy para-Red), zostały podjęte  działania mające na celu wyeliminowanie tego problemu. Niedozwolone barwniki są  nielegalnie dodawane do takich produktów jak wysuszona i sproszkowana papryka chili,  przyprawa curry, kurkuma czy olej palmowy. Produkty te pochodzą z krajów nie będących  członkami Unii Europejskiej. Problem zafałszowania dotyczy również gotowych produktów  zawierających ww. składniki. Poza faktem zafałszowania żywności, obecność  niedozwolonych barwników może stanowić także zagrożenie dla zdrowia konsumenta.  W latach 2003-2005 zostały wydane przez Komisję Europejską decyzje w sprawie  środków nadzwyczajnych dotyczących produktów mogących zawierać niedozwolone  barwniki. W ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach  Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF), w okresie od maja 2003 r. do marca  2006 r., zanotowano 651 zgłoszeń o zafałszowaniu żywności niedozwolonymi barwnikami na  terenie Unii Europejskiej. Dzięki zastosowanemu systemowi kontroli ilość zgłoszeń  dotyczących obecności barwników niedozwolonych wykazuje tendencję spadkową. Należy  się jednak liczyć z możliwością fałszowania żywności innymi barwnikami niedozwolonymi.  W tym celu niezbędna jest dalsza kontrola i współpraca urzędowych organów kontroli  żywności oraz producentów żywności.

 

 

ABSTRACT
As foodstuffs adulterated by illegal dyes, such as Sudan I, II, III I IV, para-Red, have appeared on the European Union market, the emergency measures to eliminate this problem have been taken. The illegal dyes are added to dried, ground chilli, curry, curcuma and to palm oil. These products are imported from countries outside the EU. The adulteration concerns also ready to eat products which contain the ingredients mentioned above. Apart from the adulteration, the presence of illegal dyes in foodstuffs can be a threat to consumer’s health. In 2003 -2005 three Commission Decisions on emergency measures regarding some products which can contain illegal dyes were published. Since May 2003 to March 2006, 651 notifications on food adulteration by illegal dyes were sent to the RASFF system. As a result of the taken measures, the number of notifications have decreased. The possibility of food adulteration by illegal dyes different from the ones which are used now are considered. This is the reason why the continuation of food control and cooperation between official control authorities and food producers are necessary.

Liczba pobrań: 2921