PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(2): 437-444

Stereotypy w myśleniu o żywności w kontekście jej wpływu na masę ciała
[Stereotypical thinking about food in the context of promoting weight gain]

M. Jeżewska-Zychowicz

STRESZCZENIE
Celem pracy było określenie umiejętności badanych osób związanych z oceną wartości energetycznej żywności spożywanej między posiłkami i traktowanej jako potencjalne źródło energii sprzyjającej wzrostowi masy ciała. Badanie ankietowe zrealizowano wiosną 2006 roku wśród 149 kobiet w wieku od 26 do 53 lat. Uczestniczki badania oceniały wpływ wybranych produktów/potraw o pozytywnych i negatywnych cechach ze względu na zdrowie na zmiany masy ciała. Przedstawione oceny produktów/potraw były wynikiem uwzględnienia wiedzy na ich temat, ale także stereotypowych opinii przypisujących niektórym produktom Ŝywnościowym większy niż rzeczywisty wpływ na przyrost masy ciała. Ilość spożywanego produktu nie jest uwzględniana w ocenie jego wpływu na masę ciała

 

ABSTRACT
The aim of the study was to define the respondents’ skills to assess certain food as the source of energy which can promote weight gain. Questionnaire survey was carried out in autumn 2006 among 149 women ranging in age from 26 to 53. In this study the participants rated the weight-enhancing characteristics of food that possesses positive health reputations along with food that is more disreputable in terms of wholesomeness. The respondents’ rates were resulted from the knowledge of food, but also from stereotypical thinking about selected products (e.g. chocolate as high-calorie food, yoghurt as low-calorie food). The amount of eaten food was not taken into account when calorie intake was assessed.

Liczba pobrań: 1083