PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2004, 55(4): 325-330

Spożycie białka w wybranych grupach młodzieży o różnej aktywności fizycznej a zlecenia żywieniowe dla sportowców
[Protein intake in selected youth groups of different physical activity and requirements for athletes]

R. Nazarewicz, E. Babicz-Zielińska

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena wielkości spożycia białka w grupach młodzieży obciążonych znacznym wysiłkiem fizycznym. Zbadano 119 osób w wieku od 15 do 18 roku życia. Do badania dobrano osoby uprawiające dyscypliny o różnych charakterze, wytrzymałościowym, szybkościowym i mieszanym oraz osoby o przeciętnej aktywności fizycznej. Przeprowadzono dwa etapy badań przed i po okresie wzmożonego wysiłku. Podaż białka wyznaczono poprzez oznaczenie poziomu wydalanego mocznika w 24 godzinnej zbiórce moczu. Zarówno w grupie trenujących jak i nietrenujących obserwowano nieprawidłowości w spożyciu białka. Szczególnie niepokojącą sytuację obserwowano w grupach trenujących dziewcząt.

 

ABSTRACT
The aim of the study was to investigate protein intake in groups of different physical activity. The research was undertaken over a group of young people of different physical activity (age group 15-18 years) including ballet dancers, karate fighters, cross runners as well as adolescents of average physical activity (female and male). The investigation was performed in two series. The first - before intense exercise training and the second - after intense exercise training. In control group there was only one series. Urea was estimated by using urease which converts urea into ammonia, CO2 and glutamic dehydrogenase reaction via measurements of ammonia derived from urea. The amounts of urea were applied for counting quantity of consumed proteins. In the physically active groups the protein intake was too low in comparison to required.

Liczba pobrań: 777