PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(3): 269-274

Sposób żywienia młodzieży akademickiej a ocena zagrożenia chorobami układu krążenia
[Students nutrients intake and risk of cardiovascular diseases.]

J. Frąckiewicz, J. Hamułka, A. Wawrzyniak, M. Górnicka

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena sposobu żywienia oraz wykonanie wybranych pomiarów antropometrycznych w aspekcie zagrożenia chorobami układu krążenia. Badania zostały przeprowadzone wiosną 2008 roku wśród 93 studentów SGGW, w wieku 22-24 lata. Stwierdzono, iż badane osoby wraz z racją pokarmową dostarczały średnio 2029 kcal/osobę/dzień (86% normy). Średnie spożycie tłuszczu ogółem wyniosło 75,2 g/osobę/dzień (33% spożytej energii), cholesterolu 304 mg/osobę/ dzień, błonnika pokarmowego 19,6 g/osobę/dzień, potasu 2996 mg/osobę/dzień (85% minimalnej normy spożycia), sodu z produktów spożywczych 2199 mg/osobę/dzień oraz soli kuchennej po uwzględnieniu dosalania 8,8 g/osobę/dzień. W wyniku pomiarów antropometrycznych młodzież akademicka uzyskała średnią wartość wskaźnika BMI na poziomie 22,0 kg/m2; zawartość tłuszczu i wody w organizmie badanych osób wyniosła odpowiednio: 25,8% i 53,0%. Średnia wartość ciśnienia krwi badanych studentów wyniosła 114/76 mm Hg, natomiast pulsu 74 uderzeń/minutę. W wyniku analiz statystycznych stwierdzono istotnie wyższe spożycie białka wśród osób z prawidłową masą ciała (o 17%) w porównaniu do badanych z niedowagą. Wykazano także, iż średnie spożycie błonnika pokarmowego, potasu oraz chlorku sodu wśród badanych studentów z nadwagą i otyłością było wyższe, odpowiednio o 25%, 21,3% oraz 31,1%, w porównaniu do spożycia tych składników w grupie osób z prawidłową masą ciała. Stwierdzono istotnie wyższą zawartość tłuszczu w organizmie (o 26,6%) oraz wyższe skurczowe ciśnienie krwi (o 5,2%) wśród osób z BMI > 25,0 kg/m2 w porównaniu do osób z BMI = 20-24,9 kg/m2. Wykazano występowanie dodatnich korelacji pomiędzy wartością wskaźnika BMI a zawartością tłuszczu, spożyciem błonnika pokarmowego i potasu oraz skurczowego ciśnienie krwi wśród badanej grupy młodzieży akademickiej. Dodatnie korelacje otrzymano również pomiędzy pomiarem skurczowego ciśnienia krwi a rozkurczowym ciśnieniem, spożyciem cholesterolu, nasyconych kwasów tłuszczowych i podażą energii w racjach pokarmowych badanych studentów.

ABSTRACT
 The aim of this study was to assess nutrients intake and to take some anthropometric measures relevant to the risk of cardiovascular diseases. The study was conducted in spring 2008 among 93 students of SGGW aged 22-24. Obtained results indicated that the mean energy intake was 2029 kcal/per person/day (86% of recommended level), fat – 75.2 g/per person/day (33% intake of energy), cholesterol 304 mg/per person/day, dietary fiber 19.6 g/per person/day, potassium 2996 mg/per person/day (85% of recommended level), sodium from products – 2199 mg/per person/day and salt – 8.8 g/per person/day. The mean Body Mass Index (BMI) of students was 22.0 kg/m2, fat content and water in body were respectively: 25.8% and 53.0%, the mean blood pressure was 114/76 mm Hg and pulse 74 beats/per minute. Statistical analysis showed significantly higher intake of protein (by 17%) in people with adequate body mass than in students with malnutrition, and higher intake of dietary fiber (by 25%), potassium (by 21.3%) and NaCl (by 31.1%) in obese participants than in people with adequate body mass. Data showed significantly higher fat content in body (by 26.6%) and higher systolic blood pressure (by 5.2%) in students with BMI >25.0 kg/m2 than in students with BMI = 20.0-24.9 kg/m2. Statistical analysis showed positive correlation between value of BMI and fat content in body, intake of dietary fiber, intake of potassium and systolic blood pressure among students of SGGW. Positive correlation was obtained also between measure systolic blood pressure and diastolic blood pressure, intake of cholesterol, intake of saturated fatty acid and intake of energy among participants.

Liczba pobrań: 970