PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(1): 67-74

Sposób żywienia i suplementacji diety reprezentantów Polski w biegach średnio- i długodystansowych w latach 2004-2005
[Eating habits and diet supplementation of Polish middle- and long-distance representative runners in years 2004-2005]

J. Czaja, A. Lebiedzińska, P. Szefer

STRESZCZENIE
Prawidłowy rozwój, sprawność fizyczna i umysłowa oraz stan zdrowia człowieka w znacznej mierze zależy od stylu życia, tzn. również od sposobu żywienia i jakości zdrowotnej diety. Każda dyscyplina sportowa posiada swoją własną specyfikę treningu i różne wymagania dotyczące sposobu żywienia; w biegach średnio- i długodystansowych zaleca się stosowanie diety wysokowęglowodanowej. Badani lekkoatleci na ogół nie stosowali diety odpowiedniej dla uprawianej dyscypliny sportu, stwierdzono błędy żywieniowe w komponowaniu całodziennych racji pokarmowych. Niemal wszyscy badani przyjmowali suplementy diety (94,7% ankietowanych mężczyzn oraz wszystkie lekkoatletki). Badania wykazały różnice pomiędzy ocenioną i oznaczoną zawartością składników odżywczych.

 

ABSTRACT
Nutrition is essential element of sport training. Owing to providing to diet optimal amount of nutritive components sportsmen can realize adequate training process. Athletes often use supplements believing that they can help them to achieve sport success. The nutrition way of Polish athletes seems to be inappropriate. Diet contained too much fat and delivered too less nutritive constituents to cover daily dietary intake. Analysis also demonstrated differences between estimated and determined content of nutritive constituents in the food studied.

Liczba pobrań: 2250